Revizori: Opštine ne brinu o napuštenim životinjama, ne kažnjavaju loše vlasnike

Biznis 02. jun 202210:05 > 10:22 32 komentara
Shutterstock/Ilustracija

Opštine i gradovi u Srbiji nemaju programe kontrole i smanjenja populacije napuštenih pasa i mačaka, a one koje imaju - većinom ih ne sprovode u praksi. Nadležni u opštinama i gradovima nedovoljno se angažuju na rešavanju ovog problema, pa su ugroženi i zdravlje ljudi i dobrobit životinja. Iz lokalnih budžeta za četiri godine izdvojeno je šest milijardi dinara za obavljanje zoohigijene, dok je pet milijardi isplaćeno na ime odštete za ujede pasa. Ovo je samo deo nalaza iz novog izveštaja Državne revizorske institucije, koja je analizirala efikasnost rešavanja problema napuštenih životinja kod Uprave za veterinu, zatim u gradovima Novi Sad i Leskovac, i opštinama Negotin i Priboj. Revizori su ukazali na još problema u ovoj oblasti, među kojima je i veliki broj odgajivačnica pasa koji nije registrovan u skladu sa zakonom. Pa tako Uprava za veterinu beleži 48 odgajivačnica pasa, a Kinološki savez Srbije - čak 3.818.

Prisustvo napuštenih životinja – pasa lutalica na javnim površinama u urbanim i ruralnim sredinama predstavlja jedan od značajnih komunalnih problema sa kojima se, ističe se u izveštaju – suočavaju sve lokalne samouprave. One su za poslednje četiri godine za obavljanje zoohigijene iz svojih budžeta izdvojile oko šest milijardi dinara.

Pročitajte još:

„U istom periodu, u Srbiji je podneto preko 68 hiljada prijava građana za ujede pasa, a za odštete građanima koje su ozledili psi iz lokalnih budžeta isplaćeno je više od pet milijardi dinara. Visoke odštete koje plaća lokalna samouprava, ugrožena bezbednost i zdravlje stanovništva i dobrobit životinja, posledica su neefikasnog pristupa nadležnih organa problemima koji se tiču vlasničkih i nevlasničkih pasa“, utvrdili su državni revizori.

Sporost i nedoslednost opština da izvrše svoje obaveze za posledicu, kako se ističe u izveštaju, ima – nesvrsishodno trošenje sredstava iz lokalnih budžeta, rizik po zdravlje i bezbednost ljudi u lokalnoj zajednici i ugroženu dobrobit životinja.

Odgovorno i neodgovorno vlasništvo

DRI je utvrdila da opštine nisu preduzimale adekvatne mere u cilju sprečavanja nastanka problema napuštenih životinja, zato što nisu u dovoljnoj meri vršile nadzor, odnosno sankcionisale vlasnike pasa koji postupaju suprotno donetim odlukama, niti su preduzimale kontinuirane aktivnosti na razvijanju svesti građana o odgovornom vlasništvu.

DRI

„Nijednu kaznu za neodgovorno ponašanje vlasnika pasa nije izreklo 70 odsto opština i gradova, niti je preduzelo aktivnosti na razvijanju svesti građana o odgovornom vlasništvu. Da bi se problem napuštenih životinja sistemski rešio, potrebno je da Uprava za veterinu intenzivira nadzor i predloži Vladi donošenje izmene propisa u cilju efikasnije prevencije ovog problema, kao i da uspostavi strateški okvir za upravljanje populacijom pasa na teritoriji Srbije“, utvrdili su državni revizori.

Nadleži opštinski organi dužni su, ističe se, da izrade i sprovode program kontrole i smanjenja populacije napuštenih pasa i mačaka prema specifičnostima sredine u cilju sveobuhvatnog planiranja mera za rešavanje problema napuštenih životinja.

„Tri od četiri revidirane lokalne samouprave – Grad Leskovac, Opština Negotin i Opština Priboj – donete programe kontrole i smanjenja populacije napuštenih pasa i mačaka ne sprovode u praksi, zbog nedostatka operativne realizacije ciljeva donetih programa. Posledica je da problem napuštenih pasa postaje sve veći, a bezbednost građana i dobrobit životinja ugroženija“, utvrdili su revizori.

Ko je izrekao koliko kazni

Kazne za neodgovorno ponašanje vlasnika pasa, u periodu od 2017. do 2020. godine, prema izveštaju revizora,  izrekli su: Grad Novi Sad – 24 (komunalna inspekcija 2, komunalna milicija 22); Grad Leskovac – 6; Opština Negotin – 1; Opština Priboj – nijednu, zbog neaktivnosti inspekcijskih službi u ovoj oblasti.

„Istraživanje pokazuje da u istom periodu, skoro 70 odsto opština na teritoriji Srbije nije izreklo nijednu kaznu vlasnicima pasa za neodgovorno ponašanje, što za posledicu ima rizik povećanja isplaćenih iznosa po osnovu naknade štete za ujede pasa“, ističe se u izveštaju DRI.

Takođe, rezultati istraživanja pokazuju da u periodu od 2017. do 2020. godine, više od 70 odsto jedinica lokalne samouprave nije preduzimalo aktivnosti na podizanju svesti o odgovornom vlasništvu koje doprinosi smanjenju napuštanja životinja.

Posledica je, kaže DRI – rizik povećanja populacije napuštenih životinja i problema u vezi sa njima.

Šta je radila veterinarska inspekcija

Nadzor nad sprovođenjem zakona u oblasti veterinarstva i dobrobiti životinja koji su ključni u rešavanju problema napuštenih životinja, sprovodi Uprava za veterinu preko veterinarskih inspektora.

Revizori su utvrdili da u periodu od 2017. do 2020. godine, veterinarska inspekcija nije u dovoljnoj meri vršila nadzor nad sprovođenjem Zakona o dobrobiti životinja i Zakona o veterinarstvu u delu obaveza vlasnika pasa i mačaka.

„Veterinarska inspekcija je prosečno godišnje podnosila po dva zahteva za pokretanje prekršajnog postupka za sankcionisanje neodgovornih vlasnika pasa po opštinama i gradovima (neobeležavanje, napuštanje kućnog ljubimca, itd.). Istraživanje pokazuje da 97 opština i gradova nije obezbedilo prihvatilište za napuštene životinje, a 55 nije donelo Program kontrole i smanjenja populacije napuštenih pasa i mačaka. Uz to, za četiri godine sprovedena je jedna zajednička akcija sa komunalnom policijom u oblasti dobrobiti životinja“, navode državni revizori.

DRI ukazuje i na problem velikog broja odgajivačnica pasa koji nije registrovan u skladu sa zakonom. Manjak nadzora u ovoj oblasti u Upravi za veterinu pravdaju – nedostatkom kadrova.

Koliko ima odgajivačnica

„U registru odgajivačnica koju vodi Uprava za veterinu, registrovano je 48 odgajivačnica pasa. Međutim, izvršili smo uvid i u bazu podataka koju vodi Kinološki savez Srbije, u kojoj je evidentirano 3.818 odgajivačnica pasa“, navodi DRI.