Serbia Organika:Trećina ukupnog izvoza organskih proizvoda ide za Nemačku

Biznis 09. feb 202114:22 > 10. feb 2021 11:42
maline
Shutterstock

Organska biljna proizvodnja u Srbiji u 2019. godini odvijala se na 21.264 hektara, što je za 10,44 odsto više nego 2018, objavilo je danas Nacionalno udruženje za razvoj organske proizvodnje "Serbia Organika".

Obradiva površina je iznosila 15.915 hektara, dok su livade i pašnjaci na površini od 5.350 hektara, navedeno je u publikaciji „Organska proizvodnja u Srbiji 2020“.

Precizirano je da je organska proizvodnja u Srbiji 2019. godine, prema proračunu na bazi proizvođačkih cena, vredela 37,42 miliona evra.

U 2019. godini je iz Srbije izvezeno 13.284 tona organskih proizvoda u vrednosti od 29,75 miliona evra, od čega su voće i proizvodi od voća činili više od 28,7 miliona evra.

U poređenju sa godinom pre, ukupna vrednost izvoza bila je uvećana za oko 2,3 miliona evra.

Najviše organskih proizvoda izvezeno je na tržište država Evropske unije, više od 80 odsto.

Najviše organskih proizvoda, oko trećine ukupnog izvoza, bilo je plasirano u Nemačku, potom slede Holandija, Italija, Francuska, Poljska i SAD.

Zamrznuta malina je ostala i u 2019. godini na prvom mestu po količini i vrednosti ostvarenog izvoza, slede je koncentrat od jabuka, zatim zamrznuta kupina i višnja.

Istovremeno, u Srbiju je uvezeno organskih proizvoda u vrednosti od 8,91 milion evra.

Kako je navedeno, u Srbiji se u 2019. najviše gajilo organsko voće, pre svega maline i jabuke, zatim žitarice, industrijsko i krmno bilje.

Ratarska proizvodnja (industrijsko bilje, žitarice, krmno bilje, lekovito i aromatično bilje) odvijala se na 9.072 hektara, što čini 57 odsto ukupnih površina pod organskom proizvodnjom, sledila je voćarska proizvodnja sa 5.324 hektara (33,5 odsto), dok je proizvodnja povrća bila zastupljena sa 1,15 odsto površina i odvijala se na 184 hektara.

Regionalna zastupljenost

Zastupljenost organske biljne proizvodnje po regionima Republike Srbije tokom 2019. godine, pokazuje da se ona najviše obavlja u regionima Vojvodine (na 8.470 hektara), i južne i istočne Srbije (8.440 hektara), uključujući i površine u periodu konverzije i u organskom satusu.

„U ta dva regiona su ukupne površine bile zastupljene sa skoro istim brojem hektara, i ova dva regiona čine udeo od skoro 80 odsto od ukupnih površina na kojima se odvijala organska proizvodnja u našoj zemlji u 2019. godini. Region Šumadije i Zapadne Srbije učestvuje sa udelom od 20,26  odsto, dok je udeo regiona Beograd zanemarljiv u ukupnom učešću površina pod organskom proizvodnjom u Srbiji“, navodi se u publikaciji.

Kada je reč samo o obradivim površinama pod organskom proizvodnjom,  najveća površina je zastupljena u Vojvodini – 7.952 hektara. Sledi region Južne i Istočne Srbije sa 4.236 hektara, Šumadija i Zapadna Srbija sa 3.683 hektara, i Beograd sa 43,7 hektara. Livade i pašnjaci su najzastupljeniji u Južnoj i Istočnoj Srbiji sa površinom od 4.204 hektara, što čini udeo od 78,6 odsto od ukupnih površina pod livadama i pašnjacima.

Broj proizvođača

Tokom 2019. godine u Srbiji je 6.261 proizvodjača bilo uključeno u sertifikovanu organsku proizvodnju, od čega 534 nosilaca sertifkata, a 5.727 kooperanata u sistemu grupne sertifkacije.

Istovremeno, oko 120 operatera u sektoru organske proizvodnje u Srbiji se bavilo preradom organskih proizvoda.

Podseća se i da se organska poljoprivreda praktikuje u više od 180 država širom sveta.

Maloprodajno tržište organske hrane i pića je u svetu u 2018. dostiglo vrednost od 105,5 milijardi dolara (skoro 97 milijardi evra), prema istraživanju koje je sproveo Institut za istraživanje organske poljoprivrede (Research Institute of Organic Agri-culture – FIBL), od čega je evropsko tržište bilo vredno 45 milijardi dolara (40,1 milijardi evra).

Komentari (0)

Vidi sve komentare