SNS dao 12 miliona evra na reklame i propagandu: DRI otkriva koji medij je koliko dobio u 2022.

Ekonomija 18. dec 202315:51 4 komentara
Novine, novinarnica
N1

Na troškove reklame i propagande Srpska napredna stranka je u 2022. godini, kako je objavila Državna revizorska institucija, dala ukupno 1,43 milijarde dinara, što je oko 12 miliona evra. Godinu dana ranije u ovu svrhu izdvojen je tek 25. deo ovog iznosa, odnosno 56 miliona dinara, što je manje od pola miliona evra.

DRI je objavio Izveštaj o reviziji finansijskih izveštaja i pravilnosti poslovanja Srpske napredne stranke za 2022. godinu. Državni revizori su finansijske izveštaje SNS ocenili – pozitivnom ocenom.

U izveštaju se, između ostalog, navodi da je SNS tokom 2022. godine u poslovnim knjigama zabeležio troškove proizvodnih usluga u iznosu većem od 1,8 milijardi dinara(1.828.611.000 dinara).

„Od toga se na troškove transportnih usluga odnosi 94.170.000dinara, troškove usluga održavanja 185.838.000 dinara, troškove zakupnina 44.211.000 dinara, troškove reklame i propagande 1.429.124.000 dinara, troškove istraživanja 69.363.000 dinara i troškove ostalih usluga  – 5.904.000 dinara“, naveli su državni revizori.

DRI/Printskrin

DRI navodi da se toškovi reklame i propagande, iskazani u ukupnom iznosu od 1.429.124.000 dinara, odnose na troškove reklame i propagande u iznosu od 1.246.946.000 dinara, troškove za plakate u iznosu od 171.000 dinara, troškove za bilborde u iznosu od 33.959.000 dinara, troškove letaka u iznosu od 1.047.000 dinara, troškove izdavanja publikacija u iznosu od 39.622.000 dinara i ostali troškovi reklame i propagande u iznosu od 107.379.000 dinara.

„Troškovi reklame i propagande u ukupnom iznosu od 1.246.946.000 najvećim delom se odnose na troškove izbornih kampanja u 2022. godini: na troškove oglasa u novinama u iznosu od 107.759.000 dinara, troškova oglasa na radiju u iznosu od 13.345.000 dinara, troškovi oglasa na televiziji u iznosu od 713.367.000 dinara, troškova oglasa na internetu u iznosu od 63.104.000 dinara“, navodi DRI.

Oglasi u novinama

Troškovi oglasa u novinama najvećim delom odnosi se na ispostavljene računa dobavljača, i to:

– ,,Adria media group“ d.o.o. Beograd na osnovu ispostavljena dva računa u ukupnom iznosu od 21.992.000 dinara u skladu sa Ugovorom o oglašavanju br. 1368/2022/1 od 7. marta 2022. godine za predsedničke izbore i Ugovorom o oglašavanju br. 1368/2022/1 od 7. marta 2022. godine za beogradske izbore u vidu oglašavanja u dnevnim novinama „Kurir“;

– „Alo novine“ u ukupnom iznosu 4.212.000 dinara, u skladu sa Ugovorima o pružanju usluga medijskog predstavljanja za parlamentarne izbore br. 290 od 17. februara 2022. godine, Ugovorom o pružanju usluga medijskog predstavljanja za predsedničke izbore br. 425 od 7. marta 2022. godine i Ugovor o pružanju usluga medijskog predstavljanja za beogradske izbore br. 300 od 17. februara 2022. godine;

– ,,Ringier“ d.o.o. Blic novine u iznosu od 4.785.000 dinara u vidu oglašavanja u dnevnim novinama u skladu sa Ugovorom o korišćenju oglasnog prostora br. 773 od 18. marta 2022. godine;

– ,,Insajder tim“ d.o.o. Beograd u iznos su od 13.360.000 dinara u skladu sa Ugovorom o oglašavanju za parlamentarne izbore br. 14/2022 od 18. februar 2022. godine, Ugovorom o oglašavanju za predsedničke izbore br. 24/2022 od 17. mart 2022. godine i Ugovorom o oglašavanju za beogradske izbore br. 25/2022 od 24. mart 2022. godine u vidu oglašavanja na portalu i u dnevnim novinama „Informer“;

Informer tim d.o.o. Beograd u iznosu od 1.901.000 dinara;

Medijska mreža d.o.o. Beograd u iznosu od 2.106.000 dinara;

– Novinsko-izdavačko društvo Kompanija ,,Novosti“ AD Beograd u iznosu od 12.188.000 dinara;

– Novinsko-izdavačko preduzeće ,,Pobeda“ d.o.o. Kruševac u iznosu od 2.000.000 dinara;

Politika novine i magazini d.o.o. Beograd u iznosu od 1.222.000 dinara u skladu sa Ugovorom o oglašavanju br. 37 od 18. februara 2022. godine za parlamentarne izbore, Ugovorom o oglašavanju br. 65/1 od 11. marta 2022. godine za beogradske izbore i Ugovorom o oglašavanju br. 65/2 od 11. marta 2022. godine za predsedničke izbore.

Troškovi oglasa na radiju odnosi se najvećim delom na ispostavljene račun „Media advertising“ d.o.o. Beograd emitovanje spotova na radio stanicama u iznosu od 13.345.000 dinara za predsedničke izbore.

Oglasi na televiziji

Troškovi oglasa na televiziji odnosi se najvećim delom na ispostavljene račune:

– „Radio televizije Srbije“ Beograd za izbornu kampanju za beogradske i parlamentarne izbore u iznosu od 37.652.000 dinara za emitovanje na Prvom programu RTS-a;

– Sedam računa računa „Pink Media Group“ d.o.o. Beograd za predsedničke i parlamentarne izbore u ukupnom iznosu od 284.187.000 dinara (politički marketing – zakup termina izbori 2022. godina);

– ,,Adria media group“ d.o.o. Beograd za emitovanje spotova na Kurir televiziji u iznosu 10.828.000 dinara za predsedničke izbore;

– Četiri računa pružaoca usluge „Prva televizija“ za emitovanje reklamnih spotova u iznosu u iznosu od 71.923.000 dinara;

,,Media advertising“ d.o.o. Beograd za emitovanje spotova na regionalnim i lokalnim TV stanicama za predsedničke, beogradske i parlamentarne izbore u iznosu od 112.342.000 dinara i ostali pružaoci usluga oglašavanja na televiziji.

Plakati i oglasi na internetu

Troškovi oglasa na internetu najvećim delom se odnosi na ispostavljena pet računa dobavljača ,,New Age Media“ Beograd za zakup oglasnog prostora na onlajn medijima za predizbornu kampanju u iznosu od 53.740.000 dinara.

Troškovi za plakate u iznosu od 171.000 dinara se odnose najvećim delom na troškove izborne kampanje za lokalne izbore.

Bilbordi i leci

Troškovi za bilborde u iznosu od 33.959.000 dinara odnosi se na ispostavljene račune dobavljača:

„Alma Quattro“ d.o.o. Beograd – usluga reklame na bilbord u ukupnom iznosu 20.075.000 dinara za predsedničke izbore 2022. godine u iznosu od 11.782.000 dinara na osnovu Ugovora i za parlamentarne izbore u iznosu od 8.293.000 dinara;

„Agencija za marketing Mega Tron Medija“ Kruševac usluga reklame na bilbordu, megabordovima i ostalo u ukupnom iznosu od 1.411.000 dinara za predsedničke izbore u skladu sa Ugovorom o zakupu reklamnog prostora br. 01/2022 za parlamentarne izbore i Ugovorom o zakupu reklamnog prostora br. 02/2022 za predsedničke izbore;

„Digital Printing Centar“ u ukupnom iznosu 8.068.000 dinara za predsedničke izbore u skladu sa Ugovorom o pružanju usluga u oblasti grafičke produkcije i zakupa reklamnog prostora na spoljnim svetlećim reklamnim objektima na teritoriji Srbije broj 61/2022 u iznosu od 6.846.000 dinara usluge i 1.222.000 dinara za parlamentarne izbore u skladu sa Ugovorom o pružanju usluga u oblasti grafičke produkcije i zakupa reklamnog prostora na spoljnim svetlećim reklamnim objektima na teritoriji Srbije broj 41/2022.

Troškove letaka u iznosu od 1.047.000 dinara odnosi se na račune dobavljača PR „Stefan Đorđević“ Beograd izrada flajera za parlamentarne izbore u iznosu od 590.000 dinara, a preostali iznos se odnosi na ostale troškove štampe letaka.

Troškove izdavanja publikacija u iznosu od 39.622.000 dinara najvećim delom se odnosi na štampanje brošura za izbornu kampanju po ispostavljenim računima dobavljača „Birograf printing house“ Beograd u ukupnom iznosu 32.383.000 dinara za štampanje brošura (1.533.500 komada) za parlamentarne izbore i ostale troškove štampe.

Troškovi istraživanja, u iznosu od 69.363.000 dinara, odnose se na:

– dva računa dobavljača „Data Mixer“ u iznosu od 12.500.000 dinara za istraživanje po zadatim parametrima;

– na ispostavljena tri računa „IPSOS Strategic Marketing“ d.o.o. Beograd u iznosu od 14.148.000 dinara za istraživanje izborne kampanje, a ostalo se odnosi na ostale troškove istraživanja.

Troškovi ostalih usluga, u iznosu od bdinara, odnose se na troškove komunalnih usluga u iznosu od 2.335.000 dinara, troškove usluga održavanja higijene u iznosu od 1.103.000 dinara, troškove čišćenja poslovnog prostora u iznosu od 77.000 dinara, troškove ostalih usluga u iznosu od 2.068.000 dinara i troškove putarina u iznosu od 321.000 dinara.

Od građana – 10 miliona

Kada je reč o uplatama priloga, revizori su u kontroli konstatovali da prihodi Srpske napredne stranke od priloga fizičkih lica iznose 10.717.000 dinara i odnose se na prihode iz privatnih izvora prikupljene od novčanih priloga (donacija) fizičkih lica u 2022. godini, za finansiranje redovnog rada Srpske napredne stranke.

„Novčane priloge za finansiranje redovnog rada Srpske napredne stranke je uplatilo 277 fizičkih lica u iznosima pojedinačnih priloga od 289 dinara do 40.500 dinara“, naveo je DRI.

Koje je tvoje mišljenje o ovome?

Učestvuj u diskusiji ili pročitaj komentare