Šta u vlasništvu imaju 23 javna preduzeća koja će postati AD ili DOO

Biznis 01. jun 202306:51 53 komentara
Pixabay

Pošta Srbije ima objekte i delove objekata u 145 opština u Srbiji, Srbijagas ima u vlasništvu - što većinskom, što manjinskom - osam preduzeća, JP PEU Resavica koristi više od 4,6 miliona kvadrata na 1.672 katastarske parcele, javna preduzeća u nacionalnim parkovima upravljaju hiljadama hektara, od kojih mnogi spadaju u zaštićeno područje međunarodnog i nacionalnog značaja.

O prenošenju imovine sa postojeća 23 javna preduzeća koja će promeniti pravnu formu, u vlasništvo budućih AD ili DOO društava kapitala, odlučivaće, kako to predviđa predlog novog zakona – Vlada Srbije, a na predlog Ministarstva privrede.

Predlog zakona o upravljanju privrednim društvima koja su u vlasništvu Republike Srbije, predviđa da 23 javna preduzeća u narednom periodu promeni pravnu formu u akcionarsko društvo ili društvo sa ograničenom odgovornošću.

Novim zakonom propisuje se i šta će biti sa imovinom koju koriste ova javna preduzeća koja postaju društva kapitala – AD ili DOO.

„Društva kapitala su dužna da dostave Ministarstvu spisak nepokretne imovine nad kojom imaju pravo svojine, odnosno pravo korišćenja, najkasnije u roku od tri godine od dana početka primene ovog zakona“, stoji u predlogu novog propisa.

Vlada, na predlog Ministarstva privrede, odlučuje o nepokretnoj imovini na kojoj sadašnja javna preduzeća – a buduća akcionarska društva i društva sa ograničenom odgovornošću –  imaju pravo korišćenja, u skladu sa zakonom, „a koja će biti preneta u vlasništvo društva kapitala, nakon čega će društvo kapitala izvršiti upis prava svojine“.

Iako se u predlogu zakona ne navodi o kojim konkretno javnim preduzećima je reč, kao što je portal N1 već pisao, pretragom podataka u evidenciji Agencije za privredne registre došli smo do liste od 23 javna preduzeća, za koje APR navodi i imovinu upisanu u katastar za svaki konkretni matični broj.

Ovo su dostupni podaci za ta 23 javna preduzeća, uz napomenu APR da ukoliko za traženi matični broj ne postoje podaci o imovini u RGZ, „to nužno ne znači da ih privredni subjekat zaista nema“:

JUGOIMPORT – SDPR

Prema podacima APR, koji je preuzeo podatke o imovini iz RGZ, Jugoimport SDPR u vlasništvu ima:

24 parcele površine 1.021.284 kvadrata,

74 objekta površine 50.386 kvadrata,

101 poseban deo objekta, površine 139.852 kvadrata.

Kada je reč o parcelama, najveće su u Užicu, od 782.941 kvadrata na kojima su objekti površine 2.033 kvadrata.

Kada je reč o objektima, najveći su u Jagodini, od 22.029 kvadrata.

JAVNO KOMUNALNO PREDUZEĆE USLUGA PRIBOJ

JKP „Usluga“ Priboj ima:

14 parcela  ukupne površine 31.851 kvadrata, 

5 objekata površine 888 kvadrata,

3 posebna dela objekta površine 3.242 kvadrata.

Ove nepokretnosti nalaze se u Priboju.

JP NACIONALNI PARK KOPAONIK

Ukupna površina NP Kopaonik, prema podacima Zavoda za zaštitu prirode Srbije, iznosi 11.969,04 hektara, od čega su u državnoj svojini 9.862,6 hektara, a u privatnoj i drugim oblicima svojine 2.106,98 hektara.

Prema podacima koje je APR preuzeo od RGZ, Javno preduzeće NP Kopaonik u opštini Brus ima 18.034.480 kvadrata zemljišta, a u opštini Raška 53.364.410 kvadrata, što je oko 7.139,9 hektara.

JP NACIONALNI PARK ĐERDAP

NP Đerdap, prema podacima Zavoda za zaštitu prirode Srbije, ima ukupnu površinu 63.786,48 hektara, od čega je 45.454,87 hektara u državnoj svojini, a u privatnoj i drugim oblicima svojine 18.331,60 hektara.

Prema podacima koje je APR preuzeo od RGZ, Javno preduzeće NP Đerdap ima u opštini Golubac 10.192.330 kvadrata, u opštini Majdanpek 182.271.200 kvadrata i u opštini Kladovo 67.866.890 kvadrata. To zajedno čini 26.033 hektara.

JP NACIONALNI PARK TARA

Ukupna površina NP Tara, Prema podacima Zavoda za zaštitu prirode Srbije, iznosi 24.991,82 hektara, od čega je 13.588,51 hektara u državnoj svojini, a u privatnoj i drugim oblicima svojine 11.403,36 hektara.

Prema podacima koje je APR preuzeo od RGZ, Javno preduzeće NP Tara ima u katastru upisanu imovinu od 51.467 kvadrata u Bajinoj Bašti.

JP ZA RAZVOJ PLANINSKOG TURIZMA STARA PLANINA 

JP Stara planina ima, prema podacima RGZ koje je objavio APR, pet parcela površine 50.769 kvadrata, 16 objekata površine 23.274 kvadrata.

Sve nepokretnosti nalaze se u Knjaževcu.

Ovo javno preduzeće u stoprocentnom vlasništvu ima preduzeće SP RESORT DOO Kalna.

SLUŽBENI GLASNIK

JP Službeni glasnik od imovine ima u katastar upisane dve parcele, površine 1.345 kvadrata, 10 objekata površine 5.492 kvadrata i 18 posebnih delova objekta površine 16.187 kvadrata.

Ovo javno preduzeće ima nepokretnosti u 12 opština u Srbiji.

POŠTA SRBIJE

Javno preduzeće PTT Saobraćaja Srbija ima nepokretnosti doslovce u svakoj opštini u Srbiji – u 145 opština.

Prema podacima katastra Pošta ima ukupno:

586 parcela površine 804.955 kvadrata,

766 objekata površine 200.792 kvadrata i

395 posebnih delova objekata površine 215.230 kvadrata.

JP Pošta Srbije Beograd u vlasništvu, stoprocentnom, ima privredno društvo MOBTEL-PTT DOO, Beograd, dok je suvlasnik sa 0,24 odsto i Samačkog smeštaja DOO Bor.

SRBIJAŠUME

Prema podacima sa zvaničnog sajta, Javno preduzeće Srbijašume gazduje državnim šumama i šumskim zemljištem na površini od 897.118 hektara  i obavlja stručno-savetodavne poslove u šumama sopstvenika – fizičkih lica na površini od 1.222.960 hektara.

Preduzeće ima, kako se navodi, preko 19 delova – 17 šumskih gazdinstva, Biro za planiranje i projektovanje u šumarstvu i Zaštitnu radionicu, sastavljenih od 67 šumskih uprava i 17 radnih jedinica.

Na osnovu odluke UO JP Srbijašume iz 2004. godine, ŠG ,,Ibar“ Leposavić vodi se vanbilansno u JP ,Srbijašume.

JP SKLONIŠTA BEOGRAD

JP Skloništa Beograd imaju nepokretnosti u 23 opštine u Srbiji.

U katastru je na ime ovog JP upisano:

123 parcele površine 92.297 kvadrata,

271 objekat površine 102.565 kvadrata i

155 posebnih delova objekta površine 181.892 kvadrata.

JP NACIONALNI PARK FRUŠKA GORA

Prema podacima Zavoda za zaštitu prirode Srbije, ukupna površina NP Fruška gora iznosi 26.672 hektara, od čega je 19.308 hektara u državnoj svojini, a u privatnoj i drugim oblicima svojine 7.364 hektara.

Prema podacima katastra, koje je naveo APR, Javno preduzeće NP Fruška gora, ima ukupno:

3.131 parcelu površine 157.849.100 kvadrata, što je 15.784,91 hektar,

175 objekata površine 113.536 kvadrata i

4 posebna dela objekta površine 1.232 kvadrata.

Neporektnosti se prostiru na osam opština: Beočin, Bačka Palanka, Inđija, Irig, Novi Sad, Sremski Karlovci, Sremska Mitrovica i Šid.

Pročitajte još:

JAVNO STAMBENO PREDUZEĆE PRIŠTINA

Za ovo javno preduzeće APR ne navodi podatke o vlasništvu nad nepokretnostima, ali ističe da su „podaci o imovini preuzeti iz Republičkog geodetskog zavoda, ukoliko za traženi matični broj ne postoje podaci o imovini to nužno ne znači da ih privredni subjekat zaista nema“.

JP NACIONALNI PARK ŠAR PLANINA, ŠTRPCE

Ni za ovo javno preduzeće APR ne navodi podatke o vlasništvu nad nepokretnostima, uz napomenu da su „podaci o imovini preuzeti iz Republičkog geodetskog zavoda, ukoliko za traženi matični broj ne postoje podaci o imovini to nužno ne znači da ih privredni subjekat zaista nema“.

JAVNO VODOPRIVREDNO PREDUZEĆE SRBIJAVODE

JP Srbijavode u katastru ima upisano:

11.744 parcela ukupne površine 147.667.800, što je 14.766,78 hektara,

308 objekata površine 186.282 kvadrata,

58 posebnih delova objekata površine 76.088 kvadrata.

JP Srbijavode ima nepokretnosti u ukupno 67 opština.

JP ZA PODZEMNU EKSPLOATACIJU UGLJA RESAVICA

JP Resavica u katastru ima upisano:

672 parcela ukupne površine 4.670.951 kvadrata,

848 objekata površine 216.057 kvadrata i

120 posebnih delova objekata površiine 30.184.

Nepokretnosti se nalaze u devet opština, a najveća površina parcela je u Despotovcu – 2.138.083 kvadrata i Aleksincu – 1.110.694 kvadrata.

SRBIJAGAS

JP Srbijagas ima u katastru upisano:

244 parcele površine 441.729 kvadrata,

175 objekata površine 65.290 kvadrata i

28 posebnih delova objekata površine 43.919 kvadrata.

Nepokretnosti se nalaze u 66 opština u Srbiji.

JP Srbijagas ima vlasništvo i u drugim preduzećima.

To su:

Specijalna Luka d.o.o. Pančevo, udeo 100,00%,

DOO ZA DISTRIBUCIJU PRIRODNOG GASA GAS, BEČEJ, udeo 100,00%,

PROGRESGAS-TREJDING  Beograd, udeo 100,00%,

DOO DISTRIBUCIJAGAS SRBIJA Novi Sad,udeo 100,00%,

PODZEMNO SKLADIŠTE GASA BANATSKI DVOR, udeo 49,00%,

Privredno društvo za distribuciju gasa LOZNICA-GAS u mešovitoj svojini, udeo 37,20%,

DOO GRANIKO Beograd – U STEČAJU, udeo 1,89% i

DOO UTVA – AVIO INDUSTRIJA, Pančevo.

PUTEVI SRBIJE

Podaci o imovini ovog javnog preduzeća nisu dostupni na sajtu APR.

Prema podacima sa zvaničnog sajta samog JP – Putevi Srbije obavljaju stručne poslove koji se odnose na „trajno, neprekidno i kvalitetno održavanje i zaštitu, eksploataciju, izgradnju, rekonstrukciju, organizaciju i kontrolu naplate putarine, razvoj i upravljanje državnim putevima prvog i drugog reda u Republici Srbiji“.

Na teritorije Srbije ima 16.380,954 kilometara državnih puteva I i II reda, evidentirano je 3.465 mostova ukupne dužine preko 154 kilomatra i površine preko 1.760.000 kvadrata čija je vrednost procenjena na oko 1,69 milijardi evra. Na državnim putevima u Srbiji izgrađeno je i u funkciji 109 tunela, ukupne dužine 31,81 kilometara. Na auto-putevima nalazi se 32 tunela (16 sa dve tunelske cevi).

JP Putevi Srbije suvlasnik su Društva za proizvodnju, trgovinu i usluge Leonardo iz Čačka, sa udelom od 0,55 odsto.

SKIJALIŠTA SRBIJE

JP Skijališta Srbije ima upisano u katastar:

56 parcela  ukupne površine 566.643 kvadrata,

119 objekata površine 273.603 kvadrata i

2 posebna dela objekta površine 226 kvadrata.

Nepokretnosti se nalaze u pet opština: Brus, Knjaževac, Pirot, Raška, Čajetina.

ZAVOD ZA UDŽBENIKE

JP Zavod za udžbenike ima upisano u katastar:

2 parcele ukupne površine 11.998 kvadrata,

14 objekata površine 5.056 kvadrata i

2 posebna dela objekta površine 632 kvadrata.

Nepokretnosti ovog javnog preduzeća nalaze se u tri opštine: Stari grad, Čukarica i Novi Sad.

JP NUKLEARNI OBJEKTI SRBIJE, VINČA

JP Nuklearni objekti Srbije imaju u katastru upisanu jednu parcelu površine 36.745 kvadrata i devet objekata površine 1.759 kvadrata.

Svi se nalaze u opštini Knjaževac.

JP EMISIONA TEHNIKA I VEZE

JP Emisiona tehnika i veze u katastru ima upisano:

97 parcela ukupne površine 218.696 kvadrata,

166 objekata površine 7.679 kvadrata i

2 posebna dela objekta površine 2.734 kvadrata.

Nepokretnosti se nalaze u više opština u Srbiji.

JAVNO PREDUZEĆE BORJAK VRNJAČKA BANJA

Javno preduzeće za gazdovanje zaštitnim šumama, parkovima i lovištem „Borjak“ ima upisano u katastar 22 parcele ukupne površine 373.860 kvadrata u Vrnjačkoj Banji.

JP „MREŽA-MOST“

Za Javno preduzeće razvoj i unapređivanje informisanja putem elektronskih medija na srpskom jeziku u AP Kosovo i Metohija „Mreža-Most“ Beograd APR ne navodi podatke o vlasništvu nad nepokretnostima, uz napomenu da su „podaci o imovini preuzeti iz Republičkog geodetskog zavoda, ukoliko za traženi matični broj ne postoje podaci o imovini to nužno ne znači da ih privredni subjekat zaista nema“.

Pročitajte još: