Nadzor nad istražnim radovima za prvu liniju metroa poveren Rudarsko-geološkom

Biznis 06. jan 202117:12 > 17:1413 komentara
Beogradski metro, mapa
Izvor: eKapija

Stručni nadzor nad istražnim radovima za gradnju prve linije beogradskog metroa poveren je Rudarsko-geološkom fakultetu u Beogradu, objavio je portal eKapija.

Rudarsko – geološki fakultet će obavljati stručno-tehnički nadzor nad terenskim, istražnim, inženjerskogeološkim radovima i laboratorijskim ispitivanjima, radi izrade geotehničkog elaborata. Elaborat o uslovima izgradnje izrađuje se za potrebe Studije opravdanosti sa Idejnim projektom za prvu fazu metro Linije 1 u Beogradu. Vrednost ugovora je 2,4 miliona dinara, navodi eKapija.

Stručni nadzor, između ostalog, podrazumeva kontrolu da li se terenski istražni radovi i laboratorijska ispitivanja izvode u svemu prema projektu geoloških istraživanja, kao i kontrolu i proveru kvaliteta i kvantiteta svih radova i primenu zakona, propisa, standarda i tehničkih normativa.

Ekapija podseća da je JKP Beogradski metro i voz raspisalo javnu nabavku u novembru. Nabavkom je predviđeno da se stručni nadzor obavlja od početka terenskih istraživanja do završetka laboratorijskih ispitivanja. Rok za izvršenje stručnog nadzora je 150 dana od dana stupanja ugovora na snagu.

Podsećaju da je nedavno jRudarsko-geološkom fakultetu u Beogradu poveren posao tehničke kontrole elaborata o inženjerskogeološkim-geotehničkim uslovima izgradnje za potrebe izrade Studije opravdanosti sa Idejnim projektom za prvu fazu metro Linije 1.

Komentari

Vaš komentar