Subvencije za zamenu stolarije i kotlova: Kako opština kaže

Biznis 11. maj 202108:05 > 08:10 78 komentara
Prozor, fasada, prozori, zamena prozora
Shutterstock

Polovina iz sopstvenog džepa, polovina iz državne i lokalne kase. To je, otprilike, jedina precizna informacija koja se trenutno zna o najavljenim subvencijama na koje će građani moći da računaju pri zameni dotrajale stolarije, ali i ugradnji termoizolacije ili pri nabavci kotlova za grejanje koji neće koristiti ugalj. Način prijave, način plaćanja, ko će moći da računa na ovu državnu pomoć i kada će sve to da zaživi u praksi tek treba da se precizira. Izvesno je još i da ćemo na eventualne kredite čekati do iduće godine, a da ćemo izvođača radova birati sa liste onih koje prvo odabere - opština u kojoj živimo.

Za koje subvencije će, konkretno, jedno domaćinstvo moći da konkuriše kada je reč o najavljenim merama zamene dotrajalih prozora, vrata, izolacije, krovova, kotlova na ugalj… zavisi prvo od – opštine u kojoj živi.

Pročitajte još:

Naime, opštine su te koje, konkurišući na javni poziv Ministarstva rudarstva i energetike, koji je otvoren do 21. maja, moraju da se opredele šta će, konkretno, od ponuđenih mera zajedno sa državom – finansirati.

Ako se opština ni ne prijavi – nema ni subvencija.

Ako se prijavi samo za subvencije za zamenu stolarije – građani te opštine neće moći da računaju na subvencije za zamenu kotlova na ugalj, na primer.

Čak i kada se opština prijavi za sve ponuđene opcije – to nije garancija da će svi njeni zainteresovani građani moći da dobiju „pokriće“ za 50 odsto svog ulaganja. Opštine će, naime, praviti rang-liste prijavljenih građana, na osnovu kojih će se subvencije odobravati.

Novac neće biti uplaćivan direktno građanima – već preduzećima koje će izabrati svaka opština na osnovu prethodno upućenog javnog poziva.

Ali, pođimo redom.

Ko će moći da konkuriše za subvencije

Građani koji žele ove godine da konkurišu za subvencije moraće, po svemu sudeći, da spreme – gotovinu. Jer eventualno plaćanje na rate putem kredita očekuje se tokom iduće godine.

Trenutno je u toku pilot projekat – opštine se prijavljuju za sredstva iz državne kase, preciziraju šta će od ponuđenog finansirati – a ponuđeno je tačno 10 vrsta subvencija u okviru tri grupe: izolacija (gde spada i zamena stolarije), sistem grejanja (gde spada i zamena kotlova) i solarni kolektori.

Očekuje se da će se u junu formirati Uprava za finansiranje i podsticanje energetske efikasnosti, kojoj će, između ostalog, u „opisu posla“ biti i dodela novca kroz podsticaje.

U julu bi, prema očekivanjima, opštine trebalo da objave dva javna poziva – prvo  prema firmama koje će biti „izvođači radova“ na području opštine, a drugi se odnosi na građane koji bi se na taj način prijavili za subvencije. Prvi ugovori, procenjuje se, bili bi potpisani u septembru.

Za subvencije će, kako za portal N1 navode u Ministarstvu rudarstva i energetike, moći da konkurišu – svi zaintersovani građani.

Dva modela

„U toku 2021. godine se sprovodi pilot projekat kako bismo pratili i evaluirali trenutno planirani mehanizam rada, a rezultati će biti iskorišćeni u svrhu pripreme što jednostavnijih procedura i postupaka za građane. Paralelno sa tim, radimo na razvijanju drugog modela koji bi zaživeo u toku naredne godine, a odnosi se na učešće banaka u ovom procesu. Donošenje pravilnika o učešću banaka se može očekivati krajem 2021. godine“, navode u Ministarstvu rudarstva i energetike.

„Izabrane jedinice lokalne samouprave će nakon potpisivanja ugovora sa Ministarstvom rudarstva i energetike i donošenja svojih propisa o raspodeli sredstava, raspisati dva javna poziva. Prvi za izbor privrednih subjekata koji se bave energetskom sanacijom i nakon formiranja liste pomenutih subjekata, raspisaće se poziv za građane“, navode za portal N1 u Ministarstvu rudarstva i energetike.

Građani će, kako se dodaje, u zavisnosti za koliko se njihova jedinica lokalne samouprave opredelila mera energetske efikasnosti – da li je to zamena stolarije, postavljanje termičke izolacije, ugradnja kotlova na biomasu ili gas i druge mere u skladu sa javnim pozivom – izabrati meru i obratiti se preduzeću sa liste za stručnu pomoć oko radova i za dobijanje predračune za radove.

„Građani će zatim prilagati uz prijavu pomenuti predračun kao i drugu dokumentaciju traženu javnim pozivom. Zatim će Komisija jedinice lokalne samouprave, u skladu sa sopstvenim propisom o raspodeli sredstava, na koji su prethodno pribavili saglasnost ministarstva i javnim pozivom izvršiti bodovanje i formirati rang listu prijava građana, koja će biti osnov za donošenje odluke o finansiranju“, ističu u ministarstvu.

Nakon toga zaključiće se ugovori sa preduzećima o finansiranju radova na energetskoj sanaciji i krenuće se sa radovima.

„Po završetku radova, komisija jedinice lokalne samouprave će obići objekte i na osnovu tog izveštaja i fakture izvođača – izabranog privrednog subjekta sredstva subvencije će se preneti izvođaču“, navodi se u odgovoru ministarstva.

 

Šta sve može da se subvencioniše

Opštine trenutno, u okviru pilot-projekta, kod Ministarstva rudarstva i energetike mogu da konkurišu za tri grupe subvencija, s tim da treba da i same opredele deo novca, od čega u velikoj meri zavisi i vrsta subvencija na lokalu.

Prva grupa subvencija odnosi se na – „unapređenje termičkog omotača putem pojedinačnih mera“:
(1) zamene spoljnih prozora i vrata i drugih transparentnih elemenata termičkog omotača,
(2) postavljanja termičke izolacije zidova, krova, tavanica iznad otvorenih prolaza, zidova, podova na tlu i ostalih delova termičkog omotača prema negrejanom prostoru
Druga grupa – „unapređenje termotehničkih sistema objekta putem zamene sistema ili dela sistema efikasnijim sistemom sledećim pojedinačnim merama“:
(1) zamene postojećeg kotla efikasnijim kotlom (grejač prostora ili kombinovani grejač),
(2) ugradnjom toplotnih pumpi (grejač prostora ili kombinovani grejač),
(3) ugradnjom elektronski regulisanih cirkulacionih pumpi,
(4) opremanjem izvora toplote (radijatora) sa termostatskim ventilima i ostalom neophodnom armaturom,
(5) opremanjem sistema grejanja sa uređajima za regulaciju i merenje predate količine toplote objektu (kalorimetri, delitelji toplote, balans ventili),
(6) zamenom postojećih i ugradnjom novih efikasnih uređaja za klimatizaciju,
(7) zamenom postojećih ili ugradnjom novih sistema za ventilaciju sa rekuperacijom toplote
U trećoj grupi subvencija je – „ugradnja solarnih kolektora u instalaciju za centralnu pripremu potrošne tople vode“.