Toplički centar: Direktnom pogodbom sklopljeni ugovori od četiri milijarde evra

Biznis 25. jun 202115:20 > 16:152 komentara
Izvor: Freeimages / v_hujer

Srbija je tokom 2019. i 2020. godine sklopila 28 ugovora vrednih više od četiri milijarde evra putem direktnih pogodbi kroz međudržavne sporazume, objavio je Toplički centar za demokratiju i ljudska prava.

Toplički centar za demokratiju i ljudska prava je sproveo istraživanje o potrošnji budžetskog novca kroz bilateralne investicione (međudržavne) sporazume u 2019. i 2020. godini.

Pročitajte još:

Kako se ukazuje, svi ugovori su sklopljeni putem direktnih pogodbi vrha vlasti sa raznim finansijskim institucijama i državama.

„Bilateralni investicioni sporazumi, koji su rezervisani za najveće poslove u kojima je država naručilac (putevi, mostovi, železnica, metro…), a uz koje se, po pravilu, ugovaraju i krediti od stranog partnera, lišeni su i minimuma transparentnosti i uvida javnosti u njihovu pripremu i ugovaranje. Kroz ovakve poslove, do kojih se dolazi bez analize alternativnih rešenja i jasnog obrazloženja zbog čega je za našu državu direktna pogodba povoljnija u odnosu na tržišno takmičenje, osim konkurencije, eliminiše se i domaće zakonodavstvo, a država preuzima finansijske obaveze koje se mere milijardama evra, a koje će izmirivati i generacije koje još uvek nisu rođene“, navodi Toplički centar za demokratiju i ljudska prava.

Kako se ističe u analizi, Skupština Srbije je u 2020. godini potvrdila 17 finansijskih međunarodnih ugovora i sporazuma čija je ukupna vrednost 2.021.975.800 evra.

„Najviše ugovora i sporazuma zaključeno je sa Bankom za razvoj Saveta Evrope (4) čija je ukupna vrednost 494.000.000 evra, Međunarodnom bankom za obnovu i razvoj (4) i njihova vrednost iznosi 201.800.000 evra i Evropskom bankom za obnovu i razvoj (3) ukupne vrednosti 200.000.000 evra“, ukazuje se u analizi.

U poređenju sa 2019. godinom broj ugovora je veći (bilo ih je 11 u 2019. godini), dok je njihova ukupna vrednost na približno istom nivou – 2.044.062.807 evra u 2019. i 2.021.975.800 evra u 2020. godini.

„O kolikom se izdatku radi najbolje govori poređenje sa javnim nabavkama koje predstavljaju značajan deo javne potrošnje. Na 122.066 ugovora, zaključenih nakon sprovedenih postupaka javnih nabavki u 2019. godini, potrošeno je približno 3,75 milijardi evra, dok je na svega 11 međunarodnih ugovora potrošeno nešto više od dve milijarde evra“, navodi Toplički centar za demokratiju i ljudska prava.

Pojedinačno najvredniji ugovor, odnosno sporazum u 2020. godini zaključen je, kako se navodi, između Srbije i Vlade Francuske i njegova vrednost iznosi 581 milion evra.

„Predmet sporazuma je saradnja u oblasti sprovođenja prioritetnih, strateških projekata za razvoj Srbije, poput kapitalnih infrastrukturnih i projekata u oblasti energetike. Opredeljeni iznos sredstava odnosi se na fazu I projekta „Beogradski metro“ u maksimalnoj vrednosti do 454 miliona evra i uvođenje opšte automatizacije upravljanja srpskom elektrodistributivnom mrežom, na projektu automatizacije elektrodistributivne mreže srednjeg napona u Srbiji (uz učešće Javnog preduzeća Elektroprivreda Srbije), u vrednosti od maksimalno 127 miliona evra“, navodi Toplički centar za demokratiju i ljudska prava.

Komentari

Vaš komentar