U planu dupliranje železničkih koloseka od Prokopa do Batajnice

Ekonomija 25. dec 202312:19 2 komentara
N1/Marina Pupavac

Infrastruktura železnice Srbije raspisla je javnu nabavku za izradu tehničke dokumentacije za izgradnju dva nova koloseka od Beograd centra (Prokopa) do Batajnice i to za fazu 1 - deonicu od Prokopa do Zemun Polja, piše eKapija.

Reč je o dokumentaciji za izgradnju dodatna dva koloseka (po jedan sa leve i desne strane pruge) za brzinu do 160 kilometara na čas.

Tenderskom dokumentacijom se, kako prenosi eKapija, traži izrada idejnog rešenja, idejnog projekta, studije opravdanosti i studije o proceni uticaja na životnu sredinu.

„Pre početka izrade idejnog projekta za predmetnu nabavku, pružalac usluge treba da izradi idejno rešenje na osnovu koga će se pribaviti lokacijski uslovi za faznu izgradnju i koji će dostaviti na saglasnost maručiocu usluge“, navodi se u dokumentaciji.

Kako se podseća, u proteklom periodu su država i Infrastruktura železnice Srbijerealizovali projekat rekonstrukcije, modernizacije i izgradnje dvokolosečne pruge Beograd – Novi Sad – Subotica – granica Mađarske – (Kelebija), na deonici od Beograd centra do Novog Sada.

„Imajući u vidu da se na deonici pruge Beograd centar – Zemun Polje odvija daljinski međunarodni putnički saobraćaj, unutrašnji daljinski saobraćaj, unutrašnji regionalni saobraćaj i gradsko-prigradski saobraćaj, kao i saobraćaj praznih garnitura u uslovima funkcionisanja tehničko-putničke stanice u Zemunu, ukazala se potreba za razdvajanjem vidova saobraćaja vozova tako da se na ovoj deonici izgrade još dva koloseka čime bi ova deonica imala četiri koloseka“, pojašnjava se u dokumentaciji.

Kao osnov za primenu tehničkih rešenja, kako je ukazano, treba da se iskoristi dokumentacija koja se tiče modernizacije pruge na deonici Prokop – Stara Pazova (izlaz).

Proširenje Hajdinovog mosta

novi železnički hajdinov most beograd
Shutterstock

U dokumentaciji se, između ostalog, ističe i da za postojeći most na dvokolosečnoj pruzi (Novi železnički, ili „Hajdinov most“) treba da se izradi elaborat postojećeg stanja, obavi provera statičkog i dinamičkog opterećenja i na osnovu rezultata analize da se da predlog mera sanacije i proširenja postojećeg mosta za dva nova koloseka.

„U stanici Novi Beograd predvideti proširenje mostovske konstrukcije na kojoj se nalazi stanica tako da se doda još jedan stanični kolosek sa leve strane pruge. Potrebno je izraditi i elaborat postojećeg stanja mostovske konstrukcije na kojoj se nalaze koloseci stanice Novi Beograd sa predlogom mera sanacije“, ističe se u dokumentaciji.

Prilikom projektovanja, kako se navodi, treba uskladiti ovaj projekat sa projektom nove stanične zgrade Novi Beograd, koja je planirana da se izgradi sa desne strane pruge, tako da zajedno predstavljaju funkcionalnu celinu. U službenim mestima treba planirati ugradnju novih skretnica zbog izgradnje dva nova koloseka.

Dodaje se i da tunel „Senjak“ ima slobodan profil za izgradnju dva nova koloseka ali je potrebno ispitati da li je potrebno obaviti dodatne radove za dovođenje tunela u funkcionalno stanje.

„Za tunel ‘Bežanijska kosa’ potrebno je dati takvo tehničko rešenje izgradnje dve nove tunelske cevi da se predmetnim radovima ne naruši stabilnost okolnog terena a sve prema TSI standardima“, navodi se u dokumentaciji.

Krajnji rok za završetak posla je 36 meseci od dana potpisivanja ugovora.

Rok za dostavljanje ponuda je 29. januar, a više detalja se može naći na portalu eKapija.

Koje je tvoje mišljenje o ovome?

Učestvuj u diskusiji ili pročitaj komentare