Vodovod odbacio žalbu Bitke za Košutnjak oko Velikog ratnog ostrva

Biznis 16. mar 202117:19 komentara
veliko ratno ostrvo
N1

JKP Beogradski vodovod i kanalizacija odbacio je zahtev koji je podnelo neformalno udruženje građana "Bitka za Košutnjak" u vezi sa zaštitom prava u javnoj nabavci oko izgradnje vodoizvorišta na Velikom ratnom ostrvu u glavnom gradu. Kao razlog navodi se da je "zahtev podnet od strane lica koje nema aktivnu legitimaciju i ne sadrži dokaz o uplati takse". Protiv ovakve odluke "Bitka za Košutnjak" može da podnese žalbu Republičkoj komisiji za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki, što je, u izjavi za portal N1 i najavio njen osnivač Dejan Jovanović.

Posetimo, JKP Beogradski vodovod i kanalizacija nedavno je obustavio dalje aktivnosti u postupku javne nabavke koja se odnosi na izgradnju vodoizvorišta na Velikom ratnom ostrvu. Kao što je portal N1 već pisao, razlog obustave bio je podnošenje zahteva za zaštitu prava ponuđača.

Iako se zvanično na ovaj tender javio samo jedan ponuđač, sa kojim je Vodovod i potpisao ugovor (grupa koju čine Institut za vodoprivredu Jaroslav Černi, Institut za biološka istraživanja „Siniša Stanković“ i podizvođač Beogeoaqua), grupa građana „Bitka za Košutnjak“ je obelodanila da je takođe učestvovala u ovoj nabavci, podnoseći ponudu na isteku dana navedenog kao krajnji rok.

Konkretno, javna nabavka se odnosila na uslugu izrade prethodne studije opravdanosti sa generalnim projektom izgradnje izvorišta na Velikom ratnom ostrvu.

„Juče kasno popodne mi je uručen zvaničan odgovor komisije za javne nabavke Beogradskog vodovoda i kanalizacije – žalba koja je odbijena. Na prvi pogled nastavljaju sa svojim skandaloznim postupkom i uopšte se ne obaziru na to da je njihova javna nabavka nepotrebna, jer već postoji studija – naučni rad, međunarodno priznat, koji je uradio Institut za hemiju, tehnologiju i metalurgiju. Ta studija dokazuje da Veliko ratno ostrvo nema uslova da bude bilo kakvo vodoizvorište i da nikakvi reni bunari tu ne mogu da se nalaze“, kaže Dejan Jovanović.

On ističe da će „Bitka za Košutnjak“ na ovo rešenje uložiti novu žalbu.

„Ali, sada se spremamo i za zahteve sistemske prirode. Zahtevaćemo da se sastane Upravni odbor i svi upravljački organi Beogradskog vodovoda i kanalizacije, jer smo smo mi – građani Beograda – vlasnici tog javno komunalnog preduzeća i na to imamo pravo. Zahtevaćemo utvrđivanje odgovornosti i izveštaj o poslovanju. Makiš i izvorišta, Savski nasip i reni bunari, sada Veliko ratno ostrvo… Sve je to razlog za sazivanje sednice Upravnog odbora i svih drugih tela na kojima zahtevamo svoje prisustvo“, naveo je Jovanović.

On navodi da „Bitka za Košutnjak“ traži da Beogradski vodovod povuče javnu nabavku, jer za njom, kako ističe – nema potrebe.

„Ne treba da se baca više od 30 miliona dinara koliko je predviđeno ovom javnom nabavkom“, ističe Dejan Jovanović.

Kolike su takse

Zakonom o javnim nabavkama, u članu 225. definisano je da svaki ponuđač, prilikom podnošenja zahteva za zaštitu prava, mora na određeni račun budžeta Republike Srbije da uplati taksu koja iznosi 120.000 dinara za nabavke koje nisu veće od 120 miliona dinara. Za vrednije nabavke predviđaju se drugačiji iznosi takse, koje ne mogu da budu veće od 1,2 miliona dinara.

Inače, prema objašnjenju navedenom na sajtu Republičke komisije za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki, kada naručilac (u ovom slučaju to je Beogradski vodovod i kanalizacija) donese zaključak o odbacivanju zahteva – kada smatra da je zahtev za zaštitu zaštitu prava neblagovremen ili nepotpun ili kada je podnet od strane lica koje nije ovlašćeno da ga podnese – podnosilac može da se žali ovoj Komisiji.

Postupak se svakako nastavlja pred Republičkom komisijom za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki, koja će o ovom slučaju dati konačnu reč.