Vrhovni kasacioni sud pojasnio: Banke imaju pravo na naplatu kreditnih provizija

Biznis 17. sep 202115:08 > 15:11 115 komentara
Shutterstock

Banke imaju pravo da naplaćuju troškove obrade kredita i troškove osiguranja stambenog zajma kod NKOSK, proizilazi iz pravnog stava koji je doneo Vrhovni kasacioni sud, kao dopunu svom stavu datom 2018. godine prema kojem su se sudovi do sada upravljali.

Ako je do sada bilo različitih tumačenja stava Vrhovnog kasacionog suda VKS povodom zakonitosti naplate bankarskih provizija prilikom odobravanja kredita, dileme više nema – banke imaju pravo da ih naplaćuju. To jasno stoji u novousvojenoj dopuni prethodnog pravnog stava koji je ovaj sud doneo još 2018. godine i koji su do sada i banke i dužnici tumačili svako u svoju korist.

Isto se odnosi i na naplatu premije osiguranja kod Nacionalne korporacije za osiguranje stambenih kredita NKOSK.

U oba slučaja, banke imaju pravo da naplaćuju ove troškove prilikom odobravanja kredita pod uslovom da su u ugovoru jasno naznačeni.

Eksplicitno je pojašnjeno da banke ne moraju ni da navode strukturu svojih troškova. ž

Screenshot/ Vrhovni kasacioni sud

 

Na sednici Građanskog odeljenja Vrhovnog kasacionog suda održanoj 16. septembra dopunjen je Pravni stav o dozvoljenosti ugovaranja troškova kredita (usvojen 22. maja 2018. godine), tako da sada glasi:

„Banka ima pravo na naplatu troškova i naknada bankarskih usluga, pa odredba ugovora o kreditu kojom se korisnik kredita obavezuje da banci plati troškove kredita nije ništava pod uslovom da je ponuda banke sadržala jasne i nedvosmislene podatke o troškovima kredita. Troškovi obrade kredita i puštanja kredita u tečaj, kao i drugi troškovi koje banka obračunava korisniku prilikom odobravanja kredita ili koji su poznati na dan obračuna i koje banka obračunava korisniku u toku realizacije ugovora o kreditu, mogu biti iskazani u procentualnom iznosu i naplaćuju se samo
kroz obračun efektivne kamatne stope. Banka nije dužna da posebno dokazuje strukturu i visinu troškova koji su obuhvaćeni zbirnim iznosom troškova kredita, navedenim u ponudi koju je korisnik kredita prihvatio zaključenjem ugovora o kreditu“, navodi Vrhovni kasacioni sud u svom stavu objavljenom na sajtu suda.

Banke, takođe, imaju pravo i na naplatu premije osiguranja stambenog kredita kod NKOSK.

Screenshot/ Vrhovni kasacioni sud

„Pravno je valjana odredba ugovora o kreditu kojom se korisnik kredita obavezuje da plati banci premiju osiguranja kod NKOSK, pod uslovom da je ta obaveza jasno predočena korisniku kredita u predugovornoj fazi iskazivanjem ove vrste troškova kredita i njegovog procentualnog i nominalnog iznosa u ponudi. Banka nije dužna da korisnika kredita upozna sa strukturom i načinom obračuna premije osiguranja kredita“, navodi Vrhovni kasacioni sud.

I ovaj Pravni stav usvojen je na sednici Građanskog odeljenja Vrhovnog kasacionog suda održanoj 16. septembra ove godine.

 

Komentari (115)

Vidi sve komentare