Zoran Drobnjak dobijao veću platu od zakonom dozvoljene, utvrdili revizori

Biznis 12. avg 202214:48 > 15:18 komentara
Zoran Drobnjak
N1

Vršilac dužnosti direktora Javnog Preduzeća "Putevi Srbije" Zoran Drobnjak tokom 2021. godine dobio je veću platu nego što to dozvoljava zakon, utvrdili su državni revizori. ""Preduzeće je obračunalo i isplatilo neto zaradu v. d. direktoru za 2021. godinu u iznosu većem od propisane maksimalne zarade u javnom sektoru za 194.338 dinara, što nije u skladu sa Zakonom o utvrđivanju maksimalne zarade u javnom sektoru", navela je Državna revizorska institucija u upravo objavljenom izveštaju.

Pročitajte još:

Maksimalna zarada u javnom sektoru za januar i februar 2021. godine ne može biti veća od 193.289,49 dinara u neto iznosu sa pripadajućim porezom i doprinosima za obavezno socijalno osiguranje, a takođe, maksimalna zarada u javnom sektoru u periodu mart – decembar 2021. godine ne može biti veća od 196.090,83 dinara u neto iznosu sa pripadajućim porezom i doprinosima za obavezno socijalno osiguranje, ukazali su revizori u izveštaju.

„U postupku revizije je utvrđeno da je zarada v. d. direktora preduzeća u neto iznosu obračunavana u iznosu većem od iznosa maksimalne zarade u javnom sektoru u toku 2021. godine. Za januar i februar 2021. godine, zarada v. d. direktora Preduzeća je obračunata i isplaćena u neto iznosu od 220.002 dinara, sa obračunatim uvećanjem po osnovu minulog rada u neto iznosu od 10.784 dinara. U periodu od marta do novembra 2021. godine njegova yarada obračunata je i isplaćena u neto iznosu od 223.275 dinara, sa obračunatim uvećanjem po osnovu minulog rada u neto iznosu od 10.946 dinara. Za decembar 2021. godine, zarada v. d. direktora JP Putevi Srbije je obračunata i isplaćena u neto iznosu od 223.375 dinara sa obračunatim uvećanjem po osnovu minulog rada u neto iznosu od 10.946 dinara“, navedeno je u izveštaju DRI.

DRI

Na osnovu navedenog, preduzeće je, utvrdili su revizori, obračunalo i isplatilo zaradu v. d. direktora u neto iznosu većem za 15.929 dinara, u januaru i februaru 2021. godine, u odnosu na utvrđeni iznos maksimalne zarade u javnom sektoru za januar i februar 2021. godine (220.002 – 10.784 – 193.289).

„Takođe, u periodu od marta do novembra 2021. godine, preduzeće je obračunalo i isplatilo zaradu v. d. direktora u neto iznosu većem za 16.238 dinara, u odnosu na utvrđeni iznos maksimalne zarade u javnom sektoru za januar i februar 2021. godine (223.275 – 10.946 – 196.091), a za iznos od 16.338 je više obračunata i isplaćena zarada i u decembru 2021. godine (223.375 – 10.946 – 196.091). Zbog nepropisnog obračuna, preduzeće je v. d. direktoru više obračunalo i isplatilo neto zaradu u 2021. godini u ukupnom iznosu od 194.338 dinara“, precizirano je u izveštaju Državne revizorske institucije.

Plaćali više za smenski rad

DRI je, inače, utvrdila i da su Putevi Srbije obračunali i isplatili uvećanu zaradu za rad u smenama za 2021. godinu u bruto iznosu od 63,23 miliona dinara, od čega za decembar 2021. godine u iznosu od 6,09 miliona dinara za 1.218 zaposlenih.

„Međutim, na izabranom uzorku od 94 zaposlena, od kojih je za 82 zaposlena isplaćena uvećana zarada za rad u smenama za decembar 2021. godine u iznosu od 429 hiljada dinara, utvrđeno je da je za 41 zaposlenog neosnovano obračunata i isplaćena uvećana zarada za rad u smenama u iznosu od 211 hiljada dinara, jer zaposleni nisu u skladu sa Zakonom o radu, obavljali posao u različitim smenama najmanje trećinu svog radnog vremena“, ukazali su revizori.