OEBS: Izbori u Srbiji obeleženi političkom polarizacijom i bojkotom opozicije

Izbori 2020 22. jun 202016:11 > 16:14
N1

Šefica Specijalne misije Kancelarije OEBS za demokratske institucije i ljudska prava (ODIHR) Ursula Gacek rekla je u Beogradu da su parlamentarni izbori u Srbiji obeleženi političkom polarizacijom i bojkotom opozicije.

„Ovi izbori su obeleženi političkom polarizacijom i bojkotom opozicije. Osim toga uloga predsednika države koji je i lider stranke bacila je senku na liniju izmedju zvaničnih dužnosti i kampanje, što predstavlja kršenje obaveze da se poštuje podela izmedju države i stranaka“, navela je Gacek na konferenciji za novinare ;na ;kojoj su posmatrači ODIHR predstavili ocene parlamentarnih izbora u Srbiji.

Zbog pandemije koronavirusa, kako je navela, veliki broj stranaka nije imao mitinge pa se kampanja prirodno preusmerila na tradicionalne medije i društvene mreže.

„Mi smo uočili da su najveće medijske kuće promovisale politiku vladajuće stranke. Neznatan broj medija koji su nudili alternativne stavove nije imao dovoljnu pokrivenost za formiranje protivteže“, navela je šefica Specijalne misije ODIHR.

Ona je naglasila da je zbog pandemije posmatračka misija bila veoma mala i da je statistički uzorak premali kako bi se na osnovu toga doneo generalni zaključak.

„Zbog toga se naš rad ovde ne završava. U Beogradu ćemo ostati do kraja nedelje kako bismo pratili pritužbe gradjana i postizborni period“, dodala je ona.

Uočeno je da je prekršena izborna tišina u korist vladajuće partije, jer su zvali ljude da izadju na glasanje.

„Međutim, ova misija je mnogo šira od praćenja samo događaja na dan izbora. Bitan deo posla je da gledamo pravni okvir u kom se izbori održavaju. Međutim, ovde brojne naše preporuke i dalje nisu sprovedene, poput oblasti finansiranja, medija, izborne administracije, rešavanja sporova i sankcija za izborne prekršaje“, dodala je ona.

Napomenula je da zbog male misije ne može da donese zaključak o tome da li su izbori bili pošteni i slobodni, ali da neće reći da su to bili, jer „da možemo to da kažemo konferencija bi trajala jedan minut“.

Sve o izborima čitajte u Blogu uživo i na stranici Izbori 2020.