Da li i kako mogu da glasaju birači koji borave u inostranstvu

Izbori 2022 15. feb 202216:02 > 18:023 komentara
N1

Birači koji borave u inostranstvu mogu preko diplomatsko-konzularnih predstavništava Srbije da podnesu zahtev da se u jedinstveni birački spisak upiše da će na predstojećim izborima glasati u inostranstvu i to moraju da obave najkasnije pet dana pre zaključenja spiska, odnosno 20 dana pre dana izbora.

Zahtev za upis u jedinstveni birački spisak podatka o tome da će birač glasati u inostranstvu obavezno mora da sadrži ime, prezime i ime jednog roditelja birača, jedinstveni matični broj birača, opštinu, odnosno grad i adresu prebivališta birača u zemlji, kao i podatke o opštini, odnosno gradu i adresi boravišta u inostranstvu prema kojoj će birač glasati na predstojećim izborima i potpis podnosioca zahteva.

Na zvaničnoj internet stranici Uprave za saradnju s dijasporom Ministarstva spoljnih poslova Srbije možete preuzeti zahtev za upis u birački spisak glasača u inostranstvu.

Podaci o glasačima u inostranstvu brišu se posle izbora

Upis podataka da će birač na predstojećim izborima glasati prema mestu boravišta u inostranstvu vrši se počev od dana posle raspisivanja izbora, a najkasnije pet dana pre dana zaključenja biračkog spiska.

Nakon održanih izbora podaci glasača u inostranstvu brišu se po službenoj dužnosti iz biračkog spiska u roku od 30 dana od održanih izbora.

Diplomatsko-konzularno predstavništvo Srbije kome je podnet zahtev za upis u birački spisak podatka o tome da će birač glasati u inostranstvu dostavlja zahtev nadležnoj opštinskoj, odnosno gradskoj upravi po mestu prebivališta birača u zemlji.

Spisak birača u inostranstvu sastavlja se posebno za svake izbore i u periodu nakon raspisivanja izbora do pet dana pre zaključenja jedinstvenog biračkog spiska. Bitno je napomenuti da se u inostranstvu može glasati samo na izborima za narodne poslanike Narodne skupštine i na izborima za predsednika Republike.

Komentari

Vaš komentar