Nadzorni odbor usvojio predlog mera za jednakost kandidata u izlaganju programa

Izbori 2022 10. mar 202217:03 > 17:142 komentara
Izvor: Shutterstock

Nadzorni odbor za izbornu kampanju je usvojio Predlog mera za poštovanje jednakosti kandidata u izlaganju njihovih programa i učesnicima u izbornom procesu uputio predloge koji se tiču sadržaja predizborne kampanje, uz ocenu da su programi podnosilaca izbornih lista centralni sadržaj koji mora da bude predstavljan u kampanji.

Pročitajte još:

Odbor je u saopštenju ukazao da u Srbiji godinama postoji praksa da se predizborni nastupi predstavnika podnosilaca izbornih lista uglavnom sastoje od ponavljanja neke vrste političkih slogana ili iznošenja samo nekih programskih elemenata za koje oni smatraju da su udarni i da će im doneti podršku potencijalnih birača.

Političke emisije uopšte posmatrano, uključujući i one predizborne, često imaju „svađalački“ karakter i čini se da učesnici u njima veruju da im je nastup uspešniji ako se pokažu veštijim u nadvikivanju sa suparnicima, pa čak i u razmenama uvreda, naveo je Nadzorni odbor.

Odbor smatra ne samo da takva praksa nije dobra, već i da je neophodno da učesnici u kampanji, pored predstavljanja kandidata, predstave biračima celinu svojih izbornih programa, a da su mediji, pre svega javni medijski servisi, dužni da predizborne emisije organizuju tako da u njima na najbolji i najpotpuniji način budu predstavljeni kandidati i izborni programi podnosilaca izbornih lista.

Predstavljanje celine izbornih programa podnosilaca izbornih lista je bitan element poštovanja izbornog prava, kako aktivnog tako i pasivnog i tesno je skopčano sa svrhom i smislom sprovođenja izbora, istakao je Nadzorni odbor.

Kako se navodi, pslanici se biraju da bi učestvovali u vlasti i to u obavljanju zakonodavnih i kontrolnih ovlašćenja Narodne skupštine, a parlamentarna većina stiče i mogućnost obavljanja izvršne vlasti.

Sastavni deo aktivnog izbornog prava građana je i njihovo pravo da unapred znaju kako svaki od podnosilaca izbornih lista namerava da postupa u svakom od segmenata obavljanja vlasti ukoliko dođe u poziciju da bude vlast, bilo u okviru parlamentarne većine ili manjine.

Prema Nadzornom odboru, tom pravu je korelativna obaveza predstavnika podnosilaca izbornih lista da iznesu svoje celovite izborne programe, ali pružanje mogućnosti iznošenja izbornih programa predstavlja i sastavni deo pasivnog izbornog prava učesnika u izbornom procesu.

Nadzorni odbor je istakao da smatra da su programi podnosilaca izbornih lista centralni sadržaj koji mora da bude iznošen i predstavljan u predizbornoj kampanji, kao i da je adekvatno i ravnopravno predstavljanje tih programa bitan element poštovanja i ostvarivanja kako aktivnog, tako i pasivnog izbornog prava građana.

Komentari

Vaš komentar