Nismo znali, naivni smo bili: Opasni vuk i ovčice male

Najbolje što se moglo dogoditi, e baš to se i dogodilo. Za Aleksandra Vučića naravno. Pročitaj više