Čekajući Beketa

I tako nas je vladar nadmudio svojom otrovnom salamom, pokazujući nadmoćnu omnipotenciju kao izvor sirotinjskog opstanka. Njegovi seizi još mlataraju tom patkom uvijenom u celofan, uvereni da je u njihovg alfa mužjaka ta stvar najveća u regionu. U javnom kanibalskom obredu, nekoliko je bilmeza sa ushićenjem zagrizlo splačinu za spas jeftine Srbije. Pročitaj više

Komentari

Vaš komentar