Krem na Pinkovim jajima

Seniori su dokaz da je Isus bio u pravu: moguće je jednom ribom nahraniti starce. Ovde je riba pojedena za post ali nešto je ostalo za crne praznične dane. Dobrotvor je ostavio svoje izmoždeno biračko telo bez dinara, zato što mu takvo telo više ne treba. Delovi tela nisu bili sigurni da li da praznuju ili da prežive, i odlučili su se za hibernaciju koja će ih držati u usporenom postojanju do 10. maja, a onda će probati da se vrate svojoj jedinoj ljubavi. Pročitaj više