Povratak Andreja Vučića

Gde ide i šta radi Vučić Andrej jedva da se zna. Po onome što se zna, bavi se važnim poduhvatima iz senke. Razlikuje se od brata po tome što retko ili nikada ne govori. Sve što ima da kaže dojavi bratu. Brat Vučićevog brata, a to je Vučić lično, svoj odnos prema porodici uzdigao je, ili možda poravnao sa patetičnim epom o brizi i ljubavi. Pročitaj više