Evropa Nostra: Dom JNA u Šapcu na listi sedam najugroženijih mesta nasleđa u Evropi

Kultura 17. apr 202416:01 0 komentara
Evropa Nostra

Evropa Nostra, evropski glas civilnog društva posvećen kulturnom i prirodnom nasleđu, i Institut Evropske Investicione Banke (EIB), danas su objavili spomenike i mesta kulturnog nasleđa u Evropi koji su se našli na konačnoj listi programa sedam najugroženijih za 2024. godinu. Među njima je i Dom JNA u Šapcu.

Ovo su 7 najugroženijih mesta nasleđa u Evropi za 2024:
– Dom JNA u Šapcu, SRBIJA
– Radnička stambena naselja (courées) u Rube-Turkoan, FRANCUSKA

– Kikladska ostrva, posebno Sifnos, Serifos i Folegandros, GRČKA
– Crkva Svetog Petra u Đesateu, Milan, ITALIJA
– Sinagoga u Sijeni, ITALIJA
– Grčka pravoslavna crkva Svetog Đorđa, Altınözü / Hatajska provincija, TURSKA

– Gvozdena vrata Antiohije, Antakija / Hatajska provincija, TURSKA

Lista je objavljena na online skupu koji je okupio predlagače i predstavnike odabranih lokacija, a kome su prisustvovali učesnici iz cele Evrope i sveta, saopštila je Evropa Nostra.

Ovogodišnja lista obuhvata dva lokaliteta kulturnog nasleđa u provinciji Hataj u Turskoj koja su teško oštećena u razornom zemljotresu od 6. februara 2023. godine, što je prouzrokovalo značajno stradanje ljudi i oštećenje mesta nasleđa u široj regiji, kao i verski objekat u Sijeni u Italiji koji je pretrpeo strukturalna oštećenja usled zemljotresa koji se dogodio istog meseca.

Upravni odbor Evropa Nostre izabrao je finaliste među 11 spomenika i mesta nasleđa iz devet zemalja prethodno uvrštenih od strane Savetodavnog panela programa 7 najugroženijih. Predlozi za mesta koja će se naći na listi 7 najugroženijih sastavljeni su od strane partnerskih organizacija, pridruženih organizacija i članova Evropa Nostre.

Izbor 7 mesta nasleđa napravljen je na osnovu značaja nasleđa i kulturne vrednosti svake od lokacija, kao i ozbiljne opasnosti kojoj su danas izložene. Nivo angažmana lokalne zajednice i posvećenost javnih i privatnih aktera (uključujući i odgovarajućeg predlagača) u spasavanju ovih lokacija, smatrani su ključnim dodatnim vrednostima.

Još jedan kriterijum za izbor bio je potencijal ovih lokacija da deluju kao katalizator održivog socio-ekonomskog razvoja.

Odabranih 7 lokacija imaju pravo na grant za nasleđe Evropske investicione banke u iznosu od 10.000 evra po lokaciji, za pomoć u implementaciji dogovorene početne aktivnosti koja će doprineti spasavanju ugroženih mesta nasleđa.

Timovi stručnjaka koji predstavljaju Evropa Nostru i Institut Evropske investicione banke, zajedno sa organizacijama koje su predložile 7 odabranih lokacija i drugim partnerima, sada će prikupljati informacije i sastajati se sa ključnim akterima kako bi procenili lokacije i izdali tehnički i finansijski izveštaj sa preporukama za akciju.

Izvršni potpredsednik Evropa Nostre, Gaj Klaus, izjavio je: “Lista 7 najugroženijih za 2024. godinu obuhvata tri lokaliteta kulturnog nasleđa koja su ozbiljno oštećena prirodnim katastrofama, kao i lokalitete nasleđa koji su pod pretnjom rušenja, neodgovarajućeg razvoja ili nedostatka finansiranja. Zajedno sa našim partnerima (evropskim i nacionalnim) pružićemo tehničku ekspertizu, identifikovati moguće izvore finansiranja i mobilisati našu široku mrežu u cilju podrške naporima lokalnih zajednica da sačuvaju ove lokacije. Naša je zajednička odgovornost da očuvamo i unapredimo nasleđe koje nam svima pripada. Naše nasleđe je ključno u izgradnji održivije, otvorenije i mirnije Evrope.”

Reagujući na saopštenje, ispred inicijative Sačuvajmo Dom JNA, koja je predložila ovo mesto za program 7 najugroženijih za 2024, Marko Gavrilović je dodao: ”Zahvalni smo evropskim kolegama na podršci u borbi za naše zajedničko nasleđe. S obzirom da u Šapcu postoji snažna inicijativa struke i građana na zaštiti Doma JNA,
kao i podrška organizacija i institucija zaštite. S obzirom na poziciju objekta u urbanističkom smislu, ali i u sećanju građana, verujemo da će podrška Evropa Nostre kroz projekat 7 najugroženijih biti odlučujući faktor koji će doprineti uspešnoj obnovi ovog značajnog društvenog i kulturnog centra za buduće generacije.”

Dom JNA u Šapcu

Dom Jugoslovenske narodne armije (JNA) u Šapcu, osnovan 1962. godine, čini deo bogate lokalne – ali i evropske – istorijske i kulturne tradicije. Objekat je decenijama funkcionisao kao društveni i kulturni centar i bio mesto raznovrsnih događaja i aktivnosti sa ciljem podsticanja kreativnosti i kulturne razmene, uključujući koncerte, bioskopske projekcije, izložbe i javne diskusije. Sprovedene ankete ukazuju na snažan interes zajednice za očuvanje ovog značajnog mesta, kao i na emocionalnu vezanost za objekat koju dele generacije građana.

Arhitektonski, ovo modernističko remek-delо zauzima jedinstvenu trougaonu parcelu i unapređuje centar grada svojim ikoničnim dizajnom. Prostorno povezan sa drugim kulturnim objektima, Dom predstavlja evoluciju arhitektonskog stila posleratnog perioda, odražavajući ekonomski napredak i procvat društvenog života epohe.

Kao jedan od primera arhitektonske i kulturne simbioze 20. veka, Dom Jugoslovenske narodne armije u Šapcu sjedinjuje zapadnoevropske uticaje u specifičnom jugoslovenskom kontekstu. Aktuelni napori da se objekat zaštiti i obnovi u skladu su sa širim evropskim inicijativama posvećenim očuvanju kulturne baštine i podsticanju međukulturnog razumevanja. Očuvanje Doma JNA u Šapcu prevazilazi obavezu prema lokalnoj zajednici – ono predstavlja posvećenost očuvanju raznovrsne kulturne baštine Evrope i negovanje naše zajedničke istorije.

Glavna pretnja Domu Jugoslovenske narodne armije u Šapcu je potencijalno uništenje od strane ljudi, najpre u slučaju da lokalna vlast donese odluku da zgradu proda privatnom investitoru. U slučaju privatnog vlasništva, postoji opasnost da će napori za očuvanje biti zanemareni i da će lokacija biti iskorišćena kako bi se izgradio drugi
objekat, komercijalne ili stambene namene, što bi dovelo do nepopravljivog gubitka za kulturnu istoriju Šapca.

Potrebno je bez odlaganja ubediti gradske vlasti da zgradu obnove i na taj način očuvaju njenu kulturnu i istorijsku važnost. Dom JNA u Šapcu je u vlasništvu JP „Infrastruktura“ Šabac. Vremenski uticaji takođe predstavljaju pretnju. Bez skore obnove, krovna terasa može biti oštećena usled izloženosti padavinama, kao što su kiša i sneg. Savetodavni panel programa Sedam najugroženijih istakao je da „ovo značajno mesto treba da bude obnovljeno i stavljeno u funkciju društvenog i kulturnog centra za buduće generacije“.

Nominaciju za program Sedam najugroženijih za 2024. godinu podnela je organizacija Sačuvajmo Dom JNA iz Šapca.

Koje je tvoje mišljenje o ovome?

Budi prvi ko će ostaviti komentar!