Hamović (Klio): Nije bilo sukoba grada i izdavača oko Sajma knjiga