Knjiga o grupi Lajbah na Fakultetu političkih nauka