NKSS: Konkursi za kulturu zakasneli, iscrpljivanje čitave scene

N1

Nezavisna kulturna scena Srbije osudila je "aktuelnu politiku Ministarstva kulture, ali i lokalnih nivoa vlasti", u pogledu finansiranja civilnog sektora u kulturi. Praksa u okviru koje se konkursi za sufinansiranje programa i projekata organizacija civilnog društva (ali i drugih aktera u kulturi) raspisuju početkom godine, a rezultati objavljuju početkom maja tekuće godine jeste praksa ekonomskog i programskog iscrpljivanja i eksploatacije čitave kulturne scene, ocenio je NKSS.

Kako se navodi u saopštenju, time se onemogućava akterima u kulturi da svoj rad i programe planiraju i realizuju u prvoj polovini tekuće godine, da svoje programe saradnje, razmene i produkcije na vreme planiraju i dogovaraju sa saradnicima, partnerskim organizacijama i institucijama, a same organizacije i umetnici se stavljaju u nestabilan položaj neizvesnosti, dok inače prekarni uslovi rada u polju kulture postaju još teži.

POVEZANE VESTI

U situaciji kada je rad organizacija ugrožen efektima krize izazvane pandemijom, kada je jasno da su mere Vlade Srbije za ublažavanje efekata krize u polju kulture usmerene na retke jednokratne mere finansijske pomoći samostalnim umetnicima, izostavljajući veliki broj kulturnih radnika i organizacija civilnog društva, te kada civilni sektor u kulturi radi pod dodatno otežanim uslovima, nadležno Ministarstvo, ocenjuje NKSS, nastavlja „već dokazano lošu praksu zakasnelog izveštavanja o rezultatima konkursa koje sve aktere u kulturi dovodi u nezavidan položaj“.

„U aktuelnoj situaciji nastaviti sa devastirajućom praksom kasnog informisanja korisnika o postojanju i iznosu finansijske podrške za programe tekuće godine je u najmanju ruku neodgovorno prema svima čije interese Ministarstvo treba da zastupa“, dodaje se.

Asocijacija Nezavisna kulturna scena Srbije zato će, kako je najavila, nastaviti da insistira na merama koje treba da obezbede dostojanstven rad organizacijama civilnog društva u polju savremene umetnosti i kulture, ali i svim drugim akterima u polju kulture čiji se položaj se sistematski iz godine u godinu urušava.

„Zahtevamo da se uvede praksa pravovremene realizacije konkursne procedure koja je organizovana u skladu sa potrebama korisnika uz uvažavanje prava na dostojanstven rad svih aktera u polju kulture. To podrazumeva da se konkursi raspisuju i realizuju u drugoj polovini prethodne godine kako bi programi i projekti mogli da počnu sa realizacijom u prvom mesecu godine za koju se konkuriše. Za unapređenje konkursnih procedura smo u više navrata predlagali rešenja, a o njihovoj implementaciji ćemo izvestiti javnost nakon objavljivanja rezultata konkursa“, navodi NKSS.

Ova asocijacija pozvala je i sve druge aktere u polju kulture da se „zajedno izbore za dostojanstvene uslove rada i odgovorne institucije sposobne da kreiraju razvojni ambijent“ za sektor za koji su nadležne.

Komentari (0)

Vidi sve komentare