Pravni čvor ULUS-a, apel za podršku upravi izabranoj 2019.

Kultura 30. jul 202116:521 komentar
Izvor: ULUS

Uprava Udruženja likovnih umetnika Srbije (ULUS) koja je izabrana 2019. godine dobila je podršku više od 130 članova i više od 50 predstavnika stručne javnosti, kao i desetak organizacija u kulturi i umetnosti, nakon apela zbog nezavidne situacije u kojoj se ULUS našao posle upisivanja nekadašnje predsednice Upravnog odbora Mirjane Denkov Mraović kao jedine pravne zastupnice tog udruženja, na osnovu sudske presude u sporu koji je dobila protiv bivše uprave iz 2013. godine.

Uprava izabrana na skupštini ULUS-a u decembru 2019. godine, koja je ubrzo potom počela rešavanje brojnih dugogodišnjih problema, navela je u apelu da se suočava sa opstrukcijama u radu “usled nasleđenih sudskih sporova, koji se vezuju za međusobno osporavane uprave iz 2012. i 2013. godine, a čiji je epilog dočekan nakon skoro 10 godina”, te da se taj problem mora hitno razrešiti zbog dobrobiti Udruženja i svih članova.

Smatrajući da “jednostrano tumačenje okasnele sudske presude u korist umetnice Mirjane Denkov Mraović, nekadašnje predsednice UO ULUS-a, preti da izbriše sve aktivnosti Udruženja koje su savesno sprovedene poštujući statut i Zakon o udruženjima, u šta se ubraja i izbor poslednje uprave”, potpisnici apela skreću pažnju, između ostalog, da je Mirjana Denkov Mraović izabrana na Skupštini održanoj 2012. godine uz podršku 33 člana, dok je aktuelna uprava izabrana velikom većinom na poslednjoj i jednoj od najmasovnijih skupština ULUS-a, koju je činilo 178 članova.

Optužujući Mirjanu Denkov Mraović da je “u saglasju sa članom radne zajednice zloupotrebila pečat preko čega je izvršen nelegalni ispis zakonskih zastupnika ULUS-a iz APR-a”, uprava ULUS-a iz 2019. godine navela je u apelu da joj novonastala situacija onemogućava dalji rad iako je legitimno izabrana, i premda je, uprkos opštim nepovoljnim uslovima, postigla niz rezultata.

Između ostalog, kako je navedeno, posle mnogo godina ažurirane su liste članova (od prethodnih 350, lista sada broji 1.270 kontakata članova); značajno je povećano interesovanje za prijem u članstvo (preko 100 umetnika konkurisalo u decembru 2020); značajno su uvećana finansijska sredstva za programe ULUS-a kroz različite izvore finansiranja (lokalni, republički i međunarodni nivo); uspešno je realizovan program pomoći samostalnim umetnicima kroz Fond solidarnosti umetnika i kulturnih radnika i zagovaranje pomoći iz sredstava Vlade Srbije; odobreni su novi projekti pri međunarodnim fondovima za program u 2021/2022. godini koji treba da otpočnu u septembru.

Takođe, kako je istaknuto, uvedeni su novi načini za rad i uključivanje članstva u aktivnosti Udruženja i bavljenje temama od naročitog interesa za članove – i to kroz osnivanje radnih grupa za unapređenje statusa samostalnih umetnika, uvođenje fer prakse, rešavanje pitanja radnih prostora/ateljea, digitalizaciju i sređivanje arhive itd.

Ostvaren je kontinuirani dijalog s nadležnim resornim institucijama i donosiocima odluka – Ministarstvom kulture i informisanja Srbije, Gradskim sekretarijatom za kulturu Beograda, Zavodom za proučavanje kulturnog razvitka, Republičkim sekretarijatom za javne politike i dr; unapređena je komunikacija i informisanje članstva izradom novog funkcionalnog sajta i drugih kanala komunikacije (Youtube, Instagram, Twitter, elektronski bilten i direktna komunikacija s više od 500 predstavnika medija); izložbeni program je podignut na viši reprezentativni nivo, čime je unapređena njegova vidljivost među stručnom i širom javnošću; prvi put uveden je debatno-istraživački program ULUS-a, što je novina i za celu likovnu scenu Srbije; te realizovan izlagački program u virtuelnom prostoru za vreme pandemije.

Ostvarena je, kako je istaknuto, i bolja prepoznatost značaja ULUS-a u domaćoj i međunarodnoj javnosti kroz pokretanje tema koje su od važnosti za unapređenje položaja umetnika u regionu i u svetu. Značajno je unapređena i komunikacija s mladima, studentima i umetnicima koji su potencijalni članovi – kroz inicijativu ULUS mladih.

Imajući u vidu izuzetnu saradnju s profesionalnom zajednicom u polju kulture i umetnosti koju je ostvarila u prethodnih godinu i po dana, kao i nameru i ideje za njeno dalje unapređenje, uprava ULUS-a iz 2019. godine pozvala je kolege, saradnike i prijatelje da iskažu javnu podršku njenom radu popunjavanjem onlajn formulara (organizacije slanjem poruke na [email protected]).

Spisak potpisnika apela, koji se dopunjuje, moguće je naći na sajtu ULUS-a, a osim članova UO i Nadzornog odbora, Statutarne komisije, Umetničkog saveta, Suda časti i brojnih članova sekcija ULUS-a različitih generacija, apel je potpisalo i više od 50 predstavnika stručne javnosti koji nisu članovi ULUS-a, kao i organizacije: Centar za empirijske studije kulture Jugoistočne Evrope, Hop.La!, kuda.org, Kiosk, Kontekst, Stanica Servis za savremeni ples i Asocijacija Nezavisna kulturna scena Srbije (NKSS).

S druge strane, Mirjana Denkov Mraović ponovila je 29. jula u saopštenju stav da uprava ULUS-a izabrana 2019. godine nezakonito osporava sudsku presudu sa kraja 2020. godine, kojom su poništene odluke skupštine ULUS-a iz 2013. godine o njenoj i smeni ostalih organa uprave izabranih 2012. godine, piše Seecult.

“Suočeni smo sa činjenicom da se uporno spore posledice sudske Presude o poništavanju odluka Skupštine ULUS-a iz 2013 godine. Konstantno se sa pozicije uprave ULUS-a istrajavalo na umanjenju značaja Presude, njenoj selektivnoj primeni i insistiranju na legitimitetu u međuvremenu izabranih predstavnika. Akteri ovih zakonom nedozvoljenih aktivnosti su članovi UO, čiji su ovlašćeni predstavnici nedavno brisani iz evidencije APR-a (Radivoje Marković, Vojislav Klačar, Martin Erdeš, Marija Kauzlarić i Vahida Ramujkić). Ukazivano je više puta predstavnicima sporne uprave ULUS-a, na sastancima kao i pisanim putem, da su kao pravni sledbenici neregularnih procedura dužni da u ime ULUS-a ‘PRIHVATE I TRPE’ rešenje sudske Presude”, navela je Mirjana Denkov Mraović u objavi na društvenim mrežama.

Ističući da “ključna činjenica koja prioizilazi iz presude podrazumeva vraćanje Udruženja u okvire zakonitog rada”, ona je ponovila i da je u tom smislu među prvim koracima zakazivanje i sprovođenje pripreme vanredne izborne skupštine ULUS-a.

“Da bi predstojeća vanredna izborna Skupština bila legalna i sprovedena u skladu sa Statutom, mora je zakazati legalni i presudom potvrđeni predsednik UO”, navela je Mirjana Denkov Mraović i izrazila uverenje da će “svi istaknuti članovi koji su u međuvremenu doprineli afirmaciji rada ULUS-a kroz procedure izborne skupštine dobiti podršku članstva i mogućnost da kroz legalne izbore nastave sa radom na poboljšanju ugleda” Udruženja.

“Smatramo da je nužno što hitnije sprovođenje svih Statutom predviđenih procedura koje predviđa priprema Skupštine. Presuda precizno navodi neregularnosti i evidentira članove udruženja direktno odgovorne za sve nezakonite radnje. Pripreme za izbornu Skupštinu će podrazumevati ukazivanje na neregularnosti kao i članove udruženja odgovorne za štetu koju je pretrpelo udruženje kao i sve posledice u pravnom i svakom drugom smislu”, navela je Mirjana Denkov Mraović, koja je izabrana za predsednicu UO ULUS-a na skupštini održanoj 2012. godine, a nedavno je ostala jedina pravna zastupnica ULUS-a u Agenciji za privredne registre, nakon brisanja predstavnika UO izabranog 2019.

To je učinjeno na osnovu sudske presude o poništenju odluka Skupštine ULUS-a održane 2013. godine, koja je postala pravosnažna u decembru 2016. godine, a izvršna u oktobru 2020. godine. Na osnovu te presude, postale su ništavne sve odluke donete na skupštini ULUS-a održanoj 21. decembra 2013. godine u Etnografskom muzeju u Beogradu, na kojoj je razrešen UO na čelu sa Mirjanom Denkov Mraović, kao i Programski savet ULUS-a, te izabran novi UO čelu sa Zoranom Čalijom, kao i drugi organi i tela.

Rukovodstvo koje je vodilo ULUS od 2013. godine, nakon nezakonite smene uprave iz 2012. godine, smenjeno je na poslednjoj skupštini ULUS-a održanoj u decembru 2019. godine.

Komentari

Vaš komentar