Prijatelji i kolege se oprostili od Massima Savića na komemoraciji u HNK