Dokumenta koja treba čuvati do kraja života

Lifestyle 20. sep 202321:45 9 komentara
David Gyung/Shutterstock

Prema podacima nemačke firme Bitkom, svaki građanin bi kod kuće trebalo da ima oko osam fascikli u kojima arhivira najvažnija dokumenta. Dobra vest je da se ne mora zauvek čuvati svaki papir i da je digitalna kopija dovoljna za mnoge stvari.

Ali, ono što treba čuvati u originalu, važi za ceo život.

– izvod iz matične knjige rođenih,

– krštenica

– venčani list/razvod braka, ako postoji dokument kojim Crkva poništava/razvodi brak

– testament, potvrda o nasledstvu, smrtovnice članova porodice

– medicinski nalaz

– potvrda o obuci, potvrda o završetku školovanja

– dokumenti za obračun penzije (radna knjižica)

– dokaz o vlasništvu kuće

– polisa životnog osiguranja

– kupoprodajni ugovori za nekretnine

Kad je dovoljna digitalna kopija i kraće čuvanje

Postoje dokumenti koji su važni i moraju se čuvati određeno vreme, posle čega se mogu baciti. To je ugovor o radu koji treba čuvati do sledećeg posla, a posle toga je dovoljna digitalna kopija.

Dokumenti koji se moraju čuvati privremeno

– sudska presuda

– sudski nalog

– spisi predmeta

– dokumenta o naplati potraživanja kroz izvršni postupak

-važniji računi

– bankovni izvod o kapitalnoj dobiti (digitalni)

– potvrda o porezu na dohodak (digitalna)

– obračun plata (digitalni).