Jevreji slave Šavuot: Koja je simbolika ovog praznika i kako se slavi?

zid plača
Pixabay

Praznik Šavuot slavi trenutak kada su Jevreji primajući Toru postali jevrejski narod. Šavuot je jedan od tri hodočasna praznika, koji se slavi 6. Sivana.

Glavno versko značenje praznika je davanje Tore Jevrejima na Sinajskoj Gori tokom izlaska iz Egipta.

Na današnji dan je uobičajeno je da se sinagoge i domovi ukrašavaju zelenilom. Tokom noći se proučava Talmud, dok u Jerusalimu veliki broj vernika noću odlazi do Zida plača i moli se sa prvim minjanom.

Svečani obrok za ovaj praznik uključuje hranu od mleka i brašna: sir, pavlaka, pite, kolači, medne torte, jer se Tora u “Pesmi nad pesmama” poredi sa medom i mlekom.

Običaj je da se prvog dana praznika čita Megilat Rut, jedan od pet svitaka u Bibliji.

Šta je Šavuot?

Šavuot u doslovnom prevodu sa hebrejskog jezika znači „nedelje“, odnosno, sedmice.

Naziv dolazi od specifične pozicioniranosti Šavuota u jevrejskom kalendaru. Šavout dolazi posle sedam izbrojanih sedmica, a počevši od drugog dana praznika Pesaha i on uvek pada 6. dana meseca Sivana.

Čitav ovaj period brojanja koji ima 49 dana, (dok je 50. dan Šavuot) zove se brojanje omera i simbolički predstavlja spiritualna priprema, odnosno, usavršavanje individue koja vodi do simboličkog ponovnog primanja Tore.

Kao što je jevrejski narod od krhkog emotivnog i psihološkog stanja nakon izlaska iz Egipta uzrastao do spiritualno jakog naroda spremnog da primi Toru (konstitutivni akt koji Jevreje povezuje i čini ih narodom), tako se i današnji Jevreji brojanjem omera i spiritualnim pripremanjem za praznik Šavuot (koji i slavi primanje Tore), trude da rade na sebi i na svom ličnom psihološkom i spiritualnom usavršavanju koje im daje i bolju pripremljenost za kvalitetniji i odgovorniji odnos prema sebi i drugima.

Reč omer potiče od naziva za prilog u ječmu koji se u vreme postojanja Hrama ostavljao drugog dana Pesaha.

Sedam nedelja brojanja Omera smatraju se takođe za dane izvesnog žalovanja, koji sećaju Jevreje na kugu koja je pomorila 24000 studenata rabina Akive u drugom veku.