Međunarodni dan porodice: U Srbiji najzastupljenije one s jednim detetom

Lifestyle 15. maj 202407:20 3 komentara
Shutterstock/Evgeny Atamanenko

Međunarodni dan porodice obeležava se svake godine 15. maja. Praznik naglašava značaj porodice u međunarodnoj zajednici. Prvi put je proslavljen 15. maja 1994. godine.

Međunarodni dan pruža priliku da se podigne svest o pitanjima vezanim za porodice i da se poveća znanje o društvenim, ekonomskim i demografskim procesima koji utiču na porodice.

Tokom 1980-ih, Ujedinjene nacije su počele da usmeravaju svoju pažnju na pitanja vezana za porodicu.

Generalna skupština je 1993. godine odlučila da se 15. maj svake godine slavi kao Međunarodni dan porodice. Ovaj dan pruža priliku da se podigne svest o pitanjima vezanim za porodice i da se poveća znanje o društvenim, ekonomskim i demografskim procesima koji utiču na porodice.

Popis iz 2022. godine

U Republici Srbiji, prema rezultatima Popisa 2022, ima ukupno 1.311.712 porodica s decom (69 odsto od ukupno 1.904.314 porodica), navodi stat.gov.rs.

Najzastupljenije su porodice sa jednim detetom (54,3%), slede porodice s dvoje dece (36,1%), zatim porodice s troje dece (7,8%), dok je udeo porodica sa četvoro i više dece manji od 2%.

Posmatrano po tipu porodice, udeo porodica sa jednim detetom najveći je kod porodica „majka s decom“ (73,1%) i „otac s decom“ (71,2%). Kod porodica tipa „bračni par s decom“ ne postoje značajne razlike u udelima porodica sa jednim i sa dva deteta (45,5% sa jednim detetom, odnosno 42,8%  sa dva deteta), dok je kod porodica tipa „vanbračni par s decom“ 50% porodica sa jednim detetom, a nešto više od trećine porodica je sa dvoje dece (34,2%).

Udeo porodica sa troje i više dece najniži je kod tipa „majka s decom“ i „otac s decom“ (oko 4,5%), a najviši kod porodica tipa „vanbračni par s decom“ (15,8%).

Porodica kao osnova društva

Porodica je zajednica pojedinaca koja treba da omogući svakom njenom članu da pronađe mesto u društvu koje mu pripada. Porodica ima veoma značajnu ulogu u razvoju čoveka, ali ne samo čoveka nego društva uopšte. Porodica je posrednik između društva i pojedinca, ali ona ima više funkcija od bilo koje druge društvene grupe.

Ona predstavlja osnovnu ćeliju društva, pa da bi se razvilo zdravo društvo potrebno je razvijati i negovati zdrave odnose u porodici. Porodica je mesto gde se gradi i formira ličnost svakog od nas. Način na koji se ponašamo i šta postajemo u životu vrlo zavisi od porodice iz koje smo potekli i u kojoj smo odrasli. Odnosi sa roditeljima, braćom i sestrama u porodici najčešće su najintenzivniji odnosi koje imamo u životu. Iako kasnije upoznajemo mnoge bliske prijatelje, partnere i kolege sa kojima delimo živote, važnost i uticaj porodice ostaje. Odnosi u porodici model su odnosa koji dete uspostavlja sa drugima, naučeno davanje i primanje u okviru porodice osnova je kasnijeg zadovoljstva ili nezadovoljstva na polju braka, roditeljstva, seksualnog funkcionisanja, karijere, itd.

Porodica, pre svega, treba da bude stabilna socijalna zajednica u kome su partneri ravnopravni, gde postoji međusobna ljubav, poštovanje, razumevanje i poverenje između njenih članova. Prema mišljenju istaknutog psihologa (Ekerman) idealno zdrave porodice nema, one su ili pretežno zdrave ili pretežno bolesne. Pretežno zdrava porodica je ona porodica čiji članovi ne ispoljavaju neki psihopatološki poremećaj, akutni ili hronični. U njenoj osnovi je ljubav, osećanje sigurnosti, naklonosti, nežnosti, odanosti, prijateljstva, itd. Zdrava porodica se karakteriše povezanošću članova porodice i njihovom otvorenom komunikacijom. U njoj se poštuju lične granice i autonomija svakog pojedinca, prihvataju se i ohrabruju ispoljavanja kako pozitivnih, tako i negativnih osećanja. Članovi porodice osećaju se kao da žive sa prijateljima u koje imaju poverenja, piše Institut za javno zdravlje Vojvodine.

Život u porodici igra važnu ulogu u razvoju ličnosti. Ciljevi koje postavljamo sebi u životu vrlo zavise od načina i kvaliteta života koji smo imali u porodici. Deca koja potiču iz porodica koje su obrazovane i u kojima se vrednuje obrazovanje imaju veću volju da uče i usavršavaju se. Deca koja potiču iz porodica u kojima su članovi porodice uspešni sportisti, teže i sama sportu i pokazuju veliko interesovanje za usavršavanje u oblasti sporta.

Nepotpune ili “dezorganizovane” porodice su izložene brojnim problemima socijalne, emocionalne, moralne i materijalne prirode. Poremećeni odnosi u porodici najčešće formiraju decu koja imaju manje samopouzdanja, decu koja od života očekuju probleme i teškoće. Sa druge strane, stabilna porodična atmosfera i kvalitetni međusobni odnosi pružaju svakom detetu dovoljno sigurnosti, snage i samopouzdanja da u život krenu spremni, zadovoljni sa pozitivnim stavom prema svojoj budućnosti.

Koje je tvoje mišljenje o ovome?

Učestvuj u diskusiji ili pročitaj komentare