Zamislite da izgubite sve poslovne podatke – uz ove greške to je moguće

Shutterstock

Prekidi u radu ključnih IT sistema, mogućnost curenja ili gubitka važnih podataka jedna su od najvećih pretnji savremenom biznisu. Kompanije koje nemaju adekvatnu strategiju i rešenja za zaštitu od katastrofe (Disaster Recovery) izložene su finansijskim, ali i reputacionim rizicima. Problematika je tim već što ovi rizici nisu uvek uočljivi dok ne dođe do katastrofe. A tada može biti prekasno.

Iskustvo uči da je, kada je u pitanju oporavak od katastrofe, prevencija najbolja opcija. Veliki broj kompanija, međutim, ne pridaje dovoljnu pažnju Disaster Recovery planu ili ga implementira bez testiranja u praksi. Imajući u vidu ulogu Disaster Recovery-ja za u održavanju bezbednog i neometanog poslovanja, važno je da izbernete najčešće greške u planiranju realizaciji strategije za oporavak od katastrofe.

1. Imate Disaster Recovery plan, ali ne i jasne procedure

Jedan od ključnih elemenata plana za oporavak od katastrofe su jasno definisane procedure za najrazličitije krizne situtuacije kao što su pad servera, problemi sa mrežama ili prekid u radu jednog data centra. Svaki od ovih scenarija treba tretirati drugačije u zavisnosti od uticaja na poslovanje. Takođe, rizike bi trebalo analizirati sa apekta verovatnoće i mogućih posledica po organizaciju, a zatim rangirati po važnosti. Poslednja, možda najvažnija, činjenica jeste da Disaster Recovery plan nema istinsku vred-nost ukoliko nije dokazan u praksi ili ako omogućava samo delimičan pov-raćaj podataka.

2. Fokusirani ste finanijski aspekat Disaster Recovery-ja

Premda je značaj Disaster Recovery plana dobro poznat, sasvim je drugačije kada treba izdvojiti finansijska sredstva za njegovu realizaciju. Budžetska ograničenja su legitimna prepreka – izgradnja i održavanje sekundarne Disaster Recovery lokacije su velika investicija za koju se čak ni velike kompanije ne odlučuju preko noći. Ovi izazovi mogu se rešiti definisanjem optimalnog rešenja koje manjuje potrebu za fizičkom infrastrukturom, kao što je Disaster Recovery u cloud-u.

Iako značajna i moguća, optimizacija troškova ipak ne sme biti u fokusu kada je reč o održavanju sigurnosti i poslovnog kontinuiteta. Akcenat mora biti na vašim poslovnim potrebama kako bi se dobili Disaster Recovery strategija i rešenja koja garantuju najbolje rezultate.

3. Posmatrate Backup kao Diaster Recovery plan

Backup, koji podrazumeva kreiranje rezervnih kopija ključnih podataka, je prva linija zaštite u slučaju manjih kvarova. Iako poželjna i uobičajena, ova aktivnost nije alternativa Disaster Recovery strategiji. Za razliku od Backup-a, Disaster Recovery plan ne podrazumeva jednu meru, već niz koraka koje treba preduzeti kako bi se poslovanje u neophodnom roku vratilo u redovno stanje.

Zaštitite svoje poslovanje od rizika

Depositphotos

Kada je reč o oporavku od katastrofe, ne postoji idealno rešenje za sve scenarije. Rizici i potrebe se razliku od kompanije do kompanije, ali su imperativ za održavanje poslovnog kontinuiteta i pronalaženje mera koji će ga obezbediti zajednički svima. Na tom putu značajnu ulogu ima ekpertiza za analizu IT sistema i definisanje optimalnog rešenja sa tehničkog, poslovnog i finansijskog aspekta. Nju pružaju partneri kao što je Mainstream, čiji je pristup razviju Disaster Recovery-ja zasnovan na struktuiranom procesu, individualnom pristupu i najnovijim tehnologijama.

Ukoliko su vam potrebni savet ili procena iz sfere oporavka podataka i poslovanja, Mainstream stručnjaci su dostupni za besplatne konsultacije.