Lončar: Zakonom o presađivanju, tkivima rešićemo lošu praksu

Zdravlje 17. jul 201813:36 > 14:38
Tanjug/Sava Radovanović

Ministar zdravlja Zlatibor Lončar izjavio je da će se predlogom novog Zakona o presađivanju ljudskih organa i Zakona o ljudskim ćelijama i tkivima rešiti loša praksa iz prošlosti, smanjiti liste čekanja, jer se njima sistemski uređuje oblast doniranja organa, ćelija i tkiva u skladu sa evropskom regulativom.

Lončar je obrazlažući predlog zakona u parlamentu, kazao da je ključna novina zakona o presađivanju ljudskih organa, to što je pojednostavljen postupak pristanka, jer se svaka punoletna osoba definiše kao potencijalni donor.  

On je kazao se na taj način smanjuju troškovi, jer nema registra s obzirom da donor neće biti samo onaj ko se tome usprotivi tokom života, odnosno ako se tome nije izričito usprotivio roditelj, supružnik, vanbračni partner ili punoletno dete umrlog.  

Prema Lončarevim rečima, ukoliko neko ne želi da bude donor to treba da prijavi usmeno ili pismeno Upravi za biomedicinu, koja je i nadležna za sprovođenje zakona.  

„Razlozi za donošenje ovog zakona sadržani su u potrebi da se oblast pređivanja organa sistemski potpuno uredi, odnosno da se utvrde uslovi o postizanju standarda kvaliteta i bezbednosti ljudskih organa za presađivanje i uslova rada i načina organizacije zdravstvenog sistema, kako bi se postigla visoka zaštita ljudskog zdravlja“, rekao je Lončar.

Prema njegovim rečima, predlogom zakona se omogućava uvažavanje prioritetnih interesa za očuvanje života i zdravlja, kao i zaštita osnovnih ljudskih prava i dostojanstva davaoca i primaoca ljudskih organa.

On je naveo da je ova oblast do sada bila uređenja Zakonom o transplataciji, iz 2009. godine, koji nije u skladu sa evropskom regulativom, ali i koji je imao propusta u uređivanju ove oblasti.

Lončar je kazao da je je završeno s lošom praksom i da se ovim zakonom detaljno definišu uslovi za donatorstvo u koje spadaju poslovi darivanja, dobijanja, testiranja, obrade, očuvanja, skladištenja, distribucije i primene ljudskih ćelija i tkiva od živog ili od umrlog.  

„To je prouzrokovalo lošu dugogodišnju praksu da se u zdravstvenim ustanovama sprovode postupci u ovoj oblasti, ali bez definisanih uslova na republičkom nivou kako će se oni obavljati“, rekao je ministar.

Dodao je i da zakon predviđa i precizno definisanje zdravstvenih institucija i to tako da postoje ustanova za obavljanje poslova presađivanja organa i bolnica za darivanje organa.  

Govoreći o zakonu o ljudskim ćelijama i tkivu, Lončar je kazao da važeći zakon nije definisao postojanje banaka ljudskih tkiva, zbog čega one nisu ni formirane.  

„Stvari se sad značajno menjaju: Predlogom zakona o ljudskim ćelijama i tkivima definiše se koje zdravstvene ustanove mogu podneti zahtev za obavljanje poslova u toj oblasti, kao i koji su uslovi koje banke ljudskih tkiva treba da ispunjavaju“, rekao je Lončar.  

Novi zakon je propisao pojednostavljenje procedure izdavanja dozvola zdravstvenim ustanovama za obavljanje poslova iz oblasti ljudskih ćelija i tkiva, kao i uspostavljanje informacionog sistema u ovoj oblasti.  

„Odlični rezultati akcije Muzika DA, droga NE“

Ministar zdravlja Zlatibor Lončar izjavio je da je akcija „Muzika DA, droga NE“ ostvarila odlične rezultate. 

Lončar je to kazao u Skupštini Srbije, gde obrazlaže izmene i dopune zakona o psihokativnim kontrolisanim supstancama. 

„Akcija koju smo pokrenuli za vreme trajanja Egzit festivala dala je odlične efkete, zabeležn je samo jedan ozbiljan slučaj, gde je osoba završila u bolnici zbog mešanja alkohola i psihoaktivnih supstanci“, rekao je Lončar. 

Dodao je da je zaplenjena veća količina droge u Novom Sadu i da je to dobar pokazatelj kako se može delovati u borbi protiv zloupotrebe droga.

Obrazlažući zakon Lončar je rekao da će se njegovim usvajanjem postići bolje sagledavanje situacije u oblasti potražnje droga, prevencije i lečenja zavisnika.

Prema njegovim rečima, zakon predviđa osnivanja centra za monitoring i zavisnsoti od droga koje treba da prate situaciju i predlažu efikasne mere kako bi se smanjile zloupotrebe.

„Trenutno veliki problem predstavlja nepostojanje nacionalnog sistema za prikupljanje podataka u vezi sa ponudom i potražnjom droga u Srbiji. Ti podaci koji su od velikog zančaja vezani su za broj lečenih zavisnika, mortalitetom, infektivnim boelstima, HIV-om“, ukazao je Lončar i naglasio da to ima za posledicu nemogućnost predloženja efikasnih mera. 

Dodao je da je od izuzetnog značaja uspostavljanje sistema za rano upozorivanje na nove psihoaktivne supstance, obzirom da se „sintetičke droge lako proizvode u ilegalnim laboratorijama i cena im je niska“. 

Lončar je naglasio i da će predlog zakona omogućiti nov i efikasan način koordinacije svih nadležnih institucija.