Otkrivena tečnost za obnavljanje zubne gleđi

Zdravlje 03. dec 201909:36 > 09:38
Pixabay

Remineralizacija zubne gleđi smatra se najvećim izazovom na polju bionike. Materijali koje su istraživači koristili u eksperimentima bili su identični ljudskom tkivu, čime je postignut potpun strukturni rast.

Istraživački tim Hemijskog odseka sa kineskog Univerziteta, na čelu s profesorom Teng Ruikangom, razvio je biomimetičku regenerativnu tečnost koja se može primeniti na zubnim šupljinama i popraviti oštećenu gleđ posebnim načinom mineralizacije, i to u roku od 48 sati. Rezultati istraživanja objavljeni su u časopisu „Science Advances“.

„Koliko znam, ovo je do sada najbolja regenerativna supstanca za zubnu gleđ i ima potencijala za kliničku upotrebu“, rekao je HelmutKolfin, nemački profesor fizičke hemije sa Univerziteta u Konstancu.

Zubna gleđ je najtvrđe tkivo zuba i sadrži najveći postotak minerala, čak 96 odsto. Ova prozirna supatanca ima debljinu od otprilike dva milimetra i kao visoko mineralizovano biološko tkivo doživljava se kao anorganska supstanca, koja se ne može samostalno popraviti zbog nedostatka bioorganskog matriksa, uključujući ćelije.

Najvažnija uloga gleđi je da sačuva dentin, sledeći sloj zuba, od propadanja.

Iako je najtvrđe tkivo, ona postaje osetljiva na razgradnju, posebno u kontaktu sa kiselinama iz hrane i pića. Jednom kada se gleđ ošteti, dolazi i do oštećenja dentina, sloja koji se nalazi ispod gleđi, kao i do bojave bola.

Remineralizacija gleđi smatra se najvećim izazovom na polju bionike. Dosadašnja nastojanja stručnjaka u obnovi gleđi upotrebom različitih materijala kao što su kompozitne smole, keramika i amalgam, nisu uspela da postignu trajnu popravku zbog nesavršene kompatibilnosti tih stranih materijala i matične strukture same gleđi.

Profesor Teng i njegov tim krenuli su sa novim pristupom obnavljanja dentina. Otkrili su da se mešanjem kalcijumovih i fosfatnih jona (dva minerala koja ulaze u sastav prirodne gleđi) hemikalijom trimetilaminom u alkoholnoj tečnosti stimuliše rast gleđi s jednakom strukturom kao što su i zubi.

Kada su tu smesu naneli na zube, sloj zubne gleđi se popravio i postigao istu strukturu prirodne gleđi u roku od 48 sati.

„Potrebna su daljnja istraživanja jer još nismo dokazali da ova metoda deluje u ‘neprijateljskom okruženju’ u ustima. Očekujemo da će se uskoro testirati na ljudima“, rekao je profesor.