Jedna grupa ljudi je posebno osetljiva na vremenske prilike – kako da se zaštite?

Zdravlje 29. nov 202309:26 0 komentara
Shutterstock/fizkes

Novo istraživanje britanskih naučnika pokazalo je da postoji hitna potreba za akcijom u urbanim sredinama, čija je svrha smanjenje negativnog uticaja ekstremnih vremenskih uslova na zdravlje i dobrobit starijih osoba.

Istraživanje su sproveli naučnici sa Urban instituta na Univerzitetu Heriot-Vat u Edinburgu u saradnji sa stručnjacima sa Stokholmskog instituta za životnu sredinu Univerziteta Jork.

Smatraju da klimatske promene i porast ekstremnih vremenskih pojava predstavljaju „ogromni izazov“ kada je u pitanju zdravlje i dobrobit starijih ljudi i upozoravaju da je to gorući javnozdravstveni problem.

Zdravo starenje u promenljivoj klimi

U izveštaju pod naslovom „Zdravo starenje u klimi koja se menja“, britanski istraživači ukazuju na potrebu „efikasne akcije“ kako bi se pomoglo stvaranju inkluzivnih i klimatski otpornih gradova i zajednica prilagođenih uzrastu.

Predložili su i konkretne mere, kao što su izgradnja stambenih zgrada otpornih na ekstremne klimatske uslove i projektovanje „otvorenih prostora otpornih na klimu“, poput autobuskih stajališta u hladu, drvoreda i više gradskih odmorišta.

Između ostalih ideja je i izgradnja svojevrsnog „kupola-skloništa“ gde bi ljudi treće životne dobi mogli da se sklone od ekstremnih vremenskih uslova u „područja sa najtoplijom klimom“ i istovremeno im omoguće druženje.

Vođa istraživanja profesor Rajan Vulrik, direktor Instituta za urbanizam Univerziteta Heriot-Vat, podsetio je da „klimatske promene imaju ogroman uticaj na stariju populaciju, koja je često najizloženija riziku od ekstremnih vremenskih prilika“.

Riziku od ekstremnih vremenskih uslova najviše su izloženi stariji

„Verujem da hitno treba kreativno da razmislimo kako da postupimo kako bismo pomogli osobama trećeg doba pre, za vreme i posle ekstremnih vremenskih nepogoda. Ako ne reagujemo danas, rizikujemo dalje negativne posledice po starije ljude, a mislim na njihovu povećanu smrtnost“, rekao je Vulrik.

On je podsetio da u Velikoj Britaniji danas živi više od 11 miliona ljudi starijih od 65 godina, što je skoro 19 odsto ukupne populacije, a očekuje se da će do 2030. godine ova demografska grupa porasti na 13 miliona ljudi ili 22 odsto ukupnog stanovništva.

Autori studije su istakli da klimatske promene povećavaju težinu i učestalost ekstremnih vremenskih pojava.

Od 2022. do 2023. prikupili su stavove više od 140 starijih ljudi, kreatora politike i lekara iz Engleske, Severne Irske, Škotske i Velsa. Takođe su istraživali koji faktori doprinose otpornosti starijih ljudi na klimatske promene, uključujući toplotne talase, poplave i oluje.

Studija daje brojne preporuke za akciju, među kojima je i osnaživanje starijih za klimatske akcije, i preporučuje da se klimatske promene prepoznaju kao neposredan javnozdravstveni problem, i opisuje kako klimatske promene mogu direktno i indirektno uticati na zdravlje i dobrobit starijih.

Visoke temperature će rezultirati većom smrtnošću među starijim osobama

Više temperature izazvane toplotnim talasima mogu dovesti do povećane smrtnosti. Pri tome treba imati u vidu smanjenu sposobnost regulacije telesne temperature kod osoba treće životne dobi.

Oštećenja od jakih oluja i prekida saobraćaja zbog ekstremnih vremenskih prilika mogu smanjiti mobilnost starijih osoba, društvenu interakciju i pristup osnovnim uslugama. Sve ovo negativno utiče na dobrobit starijih osoba.

„Naše društvo stari, a sa tim dolaze i posebne zdravstvene potrebe“, zaključio je dr Geri Hak, viši istraživač na Stokholmskom institutu za životnu sredinu Univerziteta Jork, koji je sarađivao na projektu.

On dodaje da je „od ključnog značaja shvatiti da će češći i ozbiljniji ekstremni vremenski događaji štetiti zdravlju i dobrobiti starijih ljudi, posebno onih u ranjivijim oblastima ili onih koji nemaju adekvatna finansijska sredstva i sisteme podrške koji bi im pomogli da se izbore ili ublaže takve ekstremne vremenske uslove“.

„Naše istraživanje je pokazalo da moramo da zauzmemo holistički pristup ako želimo da zadovoljimo potrebe stare populacije u promenljivoj klimi i zaštitimo njihov kvalitet života“, smatra on.

Istraživanje je finansiralo „UK Research and Innovation“, javno telo britanske vlade koje upravlja finansiranjem istraživanja i inovacija, finansirano iz budžeta za nauku Odeljenja za nauku, inovacije i tehnologiju.

Koje je tvoje mišljenje o ovome?

Budi prvi ko će ostaviti komentar!