Kardiolog Begić: Kako smanjiti rizik od nastanka srčanih oboljenja

Shutterstock/ Peakstock

Veliki broj aktivnih pušača širom sveta ukazuje na to da mnogi od njih ili nisu u potpunosti svesni opasnosti koje nosi ova štetna navika ili jednostavno ignorišu važne informacije o njenim posledicama.

Dok nikotin, kao izolovana supstanca, ne izaziva ozbiljne bolesti koje se povezuju s pušenjem, poput raka pluća ili bolesti srca, dugoročno izlaganje organizma duvanskom dimu, koji nastaje sagorevanjem duvana, stvarajući na taj način mnogo štetnih materija kao što su katran, ugljen monoksid, može biti pogubno. Ipak, medicinski stručnjaci koji se bave posledicama pušenja tradicionalnih cigareta ističu da postoje efikasna rešenja za smanjenje rizika koji nosi ova štetna navika.

Na nedavno održanom “XXII Internacionalnom Kongresu kliničke kardiologije i srčane insuficijencije, CardioS 2024”, doktor Edin Begić je ukazao na što je već dobro poznato, a to je da konzumiranje tradicionalnih cigareta predstavlja jedan od najvažnijih etabliranih faktora rizika za nastanak kardiovaskularnih oboljenja. Pored kliničke prakse, ovaj mladi kardiolog iz Opšte bolnice „Prim. dr. Abdulah Nakaš“ u Sarajevu, ističe se svojim naučnim radom u oblasti istraživanja inovacija u dijagnostici i lečenju srčanih oboljenja.

„Postoje dokazi dobijeni kliničkim studijama, da ako osoba zamijeni tradicionalne cigarete sa tehnologijom zagrevanja duvana, to ima benefit u vidu smanjenja nivoa LDL holesterola, povećanje nivoa HDL holesterola i smanjenje ukupnog holesterola, kao i benefit na parametre koji nam mere procenu protoka kroz krvnu žilu, odnosno benefit na sami zid krvne žile. Ovi rezultati su zasnovani na eksperimentalnim metodama što pokazuje da će rizik od kardiovaskularnog incidenta biti manji kod osoba koje pređu na pomenutu tehnologiju“, istakao je dr Begić govoreći o neophodnosti uzimanja u obzir sveukupnih faktora rizika (i one koje nije moguće promeniti, i one koje je moguće promeniti).

Privatna arhiva

Da li su mlađi pušači koji konzumiraju klasične cigarete svesni rizika koje pušenje može doneti u pogledu razvoja ateroskleroze, doktor Begić kaže da obično nisu. Pušenje ubrzava proces napredovanja ateroskleroze, naglašava doktor Begić. Dodaje da deo odgovornosti za to leži i na nama jer često smatramo da je ateroskleroza bolest karakteristična samo za stariju populaciju, dok bi zapravo već od 18. godine trebalo da počne da se razmišlja o sprečavanju njenog napredovanja.

Alternativne tehnologije kao sredstvo za smanjenje štetnih efekata pušenja

Na pitanje da li bi svojim pacijentima koji ne žele da prestanu da konzumiraju cigarete preporučio da razmotre prelazak na bezdimne alternative, doktror Begić kaže: „Važno je svakom pacijentu dati savet da prestane da konzumira cigarete ili bilo koje druge nikotinske proizvode, to je imperativ. Verovatno, pacijent nakon samog infarkta miokarda, ako nije imao preterano velike posledice na kvalitet života, svoju naviku će teško da promeni. Naravno, ako pacijent već ne može da prestane, uprkos tome što pokušava, smisleno bi bilo da se pacijentu naglasi da postoji manje štetna alternativa, koja opet nije pozitivna za njega, a to je upotreba tehnologije, koja zagreva duvan, a ne sagoreva.“

Prednosti alternativih proizvoda su bazirani na podacima koji su dobijeni iz naučno istraživačkog rada, te se zaključuje iz istog, da postoji i smanjen rizik od unošenja štetnih, potencijalno kancerogenih supstanci, i za pasivnog pušača.

„Povećanje vrednosti azotnog oksida i efekat na koronarnu rezervu, što je takođe naučno dokazano, vidim kao najveću prednost korišćenja alterantivnih proizvoda u odnosu na klasične cigarete. Međutim, moram naglasiti da se ne radi o zdravom proizvodu, već proizvodu koji ima smanjen rizik po zdravlje u odnosu na tradicionalne cigarete, a jedino ispravno je sigurno prestati sa konzumiranjem nikotinskih proizvoda“, poručuje dr Begić.

Ovaj proizvod nije bez rizika jer oslobađa nikotin koji izaziva zavisnost. Samo za punoletne.