Klaster glavobolje su češće kod muškaraca, ali su najteže za žene

Shutterstock

Klaster glavobolja može da bude jedno od najbolnijih neuroloških stanja koje pogađa svaku hiljaditu osobu.

Stanje izaziva ponavljajuće napade ekstremnog bola na jednoj strani glave, često u predelu oka. Napadi traju između 15 minuta i tri sata, a mogu se desiti i više puta dnevno. Takođe, mogu da se dese i noću, a češći su u jesen i proleće.

Uzrok ovog stanja je trenutno nepoznat i za njega nema leka. Jedini dostupni tretmani za lečenje klaster glavobolje su dizajnirani za lečenje drugih zdravstvenih stanja, tako da njihova efikasnost nije optimalna i odgovor na lečenje može da varira od osobe do osobe.

„Klaster glavobolja se istorijski smatrala muškim poremećajem jer je prijavljeno da je dva do pet puta češća među muškarcima. Ali dve nedavne studije koje smo objavili otkrile su da, iako je verovatnoća da muškarci i dalje pate od klaster glavobolje, žene imaju tendenciju da budu mnogo više pogođene ovim stanjem“, kažu Andrea Karmajn Belin, časni profesor neuronauke na Karolinska institutu i Kerolajn Ran, istraživač sa odeljenja za neuronauke na Karolinska institutu

Oni su dodali da u njihovoj najnovijoj studiji o klaster glavobolji uporedili kako je to stanje uticalo na muškarce i žene.

Regrutovali su ukupno 575 muškaraca i 299 žena i zamolili ih da popune upitnik sa detaljima o simptomima, lekovima koje su uzimali, njihovim životnim navikama i okidačima glavobolje.

„Otkrili smo da su žene sa klaster glavoboljom više pogođene u svakodnevnom životu od muškaraca. Takođe je bila dvostruko veća verovatnoća da će imati hronični, teži oblik klaster glavobolje, koji pogađa oko 18 odsto žena“, naveli su Belin i Ran.

Hronična klaster glavobolja se javlja samo tri meseca godišnje bez simptoma. Žene su takođe prijavile da imaju duže periode aktivnih glavobolja, u nekim slučajevima godine dnevnih glavobolja, u poređenju sa muškarcima.

Žene su prijavile da imaju češće noćne napade glavobolje, i navele su da je nedostatak sna bio okidač za napade. Takođe smo primetili da je više učesnika sa klaster glavoboljom prijavilo da spavaju manje od pet sati tokom noći u poređenju sa muškarcima.

„Naša studija je takođe otkrila da su žene češće koristile lekove na recept za ublažavanje simptoma klaster glavobolje u poređenju sa muškarcima. Dalje, otkrili smo da je skoro 30 odsto žena u studiji imalo migrenu pored klaster glavobolje, u poređenju sa samo oko 13 odsto muškaraca“, kažu autori studije.

Oni su u drugoj studiji koju su nedavno objavili, koristili registre stanovništva da bi dobili podatke o posetama zdravstvenim ustanovama i odsustvu sa posla zbog zdravstvenih problema.

„Ovo nam je omogućilo da razumemo pravi uticaj klaster glavobolje u poređenju sa ostatkom populacije. Pogledali smo ukupno 3.239 ljudi sa klaster glavoboljom i uporedili ih sa 16.200 ljudi koji nisu imali to stanje“, dodali su autori studije.

Njihovo istraživanje je otkrilo da 94 odsto žena koje su imale klaster glavobolju takođe pati od drugih zdravstvenih stanja. Poređenja radi, samo oko 89 odsto žena bez klaster glavobolje pati od drugih zdravstvenih stanja.

Ali muškarci sa klaster glavoboljom su češće patili od fizičkih povreda nego bilo koja druga grupa. Međutim, ova studija nije uspela da prikupi konkretne podatke o tome koje su to vrste zdravstvenih stanja ili fizičkih povreda.

„Takođe smo otkrili da je veća verovatnoća da će pacijenti sa klaster glavoboljom koji su imali nekoliko zdravstvenih stanja izostati sa posla zbog bolesti ili će se ranije penzionisati zbog invaliditeta. Žene sa klaster glavoboljom imale su duplo više bolovanja i ranije su odlazile u penziju u proseku u odnosu na muškarce sa klaster glavoboljom i osobe koje nisu patile od klaster glavobolje, rekli su Belin i Ran The Conversation.

Na osnovu rezultata njihovih studija, jasno je da je vreme da se o klaster glavobolji ne razmišlja kao o muškoj bolesti i da bi trebalo razmotriti nesrazmeran efekat koji ona ima na žene.

„Takođe je važno da su polne razlike u načinu na koji se manifestuje klaster glavobolja dobro poznate kako bi lekari opšte prakse mogli da pruže pravu negu svim pacijentima sa klaster glavoboljom“, smatraju autori.

Iako je iz njihovog istraživanja jasno da klaster glavobolja može da ima uticaj na život osobe, za buduća istraživanja biće važno da se koriste različite metode istraživanja kako bi se obezbedila veća tačnost i da se pogleda da li muškarci i žene različito reaguju na tretmane.

Takođe će biti važno istražiti da li su određena zdravstvena stanja češća kod ljudi sa klaster glavoboljom u poređenju sa ostatkom populacije.

„Mnogi pacijenti sa klaster glavoboljom čekaju i do deset godina da dobiju odgovarajuću dijagnozu. Ovo ih ostavlja bez pristupa bilo kakvom tretmanu ili načinu upravljanja svojim stanjem“, ističu autori studije.

S obzirom na ozbiljan efekat klaster glavobolje na sve aspekte života i zdravlja osobe, kao što je pokazalo ovo istraživanje, važno je nastaviti sa podizanjem svesti o stanju kako bi pacijenti dobili pomoć koja im je potrebna.

Komentari (3)

Vidi sve komentare