Savetovanja u apoteci o dobroj kontroli dijabetesa i pravilnoj primeni insulina

Zdravlje 29. dec 202207:34 komentara
Shutterstock

Dijabetes danas predstavlja veliki zdravstveni problem, jer sve češće pogađa mlađe, radno aktivno stanovništvo. Procenjuje se da u Srbiji ima oko 770.000 obolelih ili 12 odsto odraslog stanovništva, a najveći broj njih, oko 90 odsto, ima dijabetes tip 2, koji se, između ostalog, javlja i kao posledica savremenog načina života, saopštila je Farmaceutska komora.

Bolest se, kako kažu, čеstо оtkrivа slučајnо, kаdа је uznаprеdоvаlа i kada su nastupile kоmplikаciје. Prеmа pоdаcimа Institutа zа јаvnо zdrаvljе Srbiје „Dr Milan Jovanović Batut“, gоtоvо trećina pаciјеnаtа vеć imа јеdnu ili višе kаsnih kоmplikаciја u trеnutku pоstаvljаnjа diјаgnоzе diјаbеtеsа.

Upravo je to razlog zašto farmaceuti Farmaceutske komore Srbije, sada već četvrtu godinu, sprovode standardizovanu uslugu u apotekama širom naše zemlje, kako bi pacijentima ukazali na važnost dobre kontrole dijabetesa, ali i da bi osobama koje su u riziku za razvoj ove bolesti skrenuli pažnju da do nje ne bi došlo.

Pročitajte još:

„Prevencija igra ključnu ulogu, kako u smanjenju broja obolelih od dijabetesa, tako i smanjenju smrtnosti od posledica nelečenog dijabetesa. Edukacija o samoj bolesti, načinu terapije, uvođenju zdravih nefarmakoloških mera samo su neki od načina kako možemo pomoći obolelima od dijabetesa i prevenirati neželjene događaje i ishode koja ova tiha bolest nosi sa sobom“, objašnjava Bojana Letić, specijalista farmaceutske zdravstvene zaštite Farmaceutske komore Srbije.

Usluga je, kako navode, osmišljena modularno, u koracima, i pruža se pri svakoj pacijentovoj poseti. Pacijenti će dobiti dodatne sugestije i uputstva kako da reše nedoumice u vezi pravilne primene terapije, primene insulina, kontrole nivoa šećera u krvi i akutnih komplikacija dijabetesa (hipoglikemija, hiperglikemija, ketoacidoza), metaboličke kontrole (glukoza u krvi, krvni pritisak, lipidni profil, BMI), nefarmakoloških mera (ishrana, fizička aktivnost, prestanak pušenja) i prevencije hroničnih komplikacija dijabetesa (polineuropatija, dijabetesno stopalo, redovne kontrole).

U okviru svakog koraka farmaceutu na raspolaganju stoji ček-lista kroz koju prolazi prilikom pružanja saveta. Takođe, za svaki korak pripremljene su i edukativne brošure za pacijenta koje sadrže najbitnije informacije vezane za sve aspekte dijabetesa kao bolesti.

U kreiranju ovog projekta zajedno sa članovima Farmaceutske komore učestvovali su stručnjaci sa Farmaceutskog fakulteta. Uslugu mogu pružati svi farmaceuti u primarnoj zdravstvenoj zaštiti, koji su prošli odgovarajuću obuku i edukacije.

Pravilna primena insulina i kako ga čuvati

Pravilna primena insulina je jedan od najvažnijih koraka na putu ka dobroj regulaciji dijabetesa. Na koje mesto će se ubrizgati insulin, redovna promena mesta ubrizgavanja, kao i tehnika ubrizgavanja, su neki od saveta koji predstavljaju značajne korake za postizanje najboljih rezultata u lečenju dijabetesa.

„Savladavanjem ovih praktičnih koraka, primena insulinske terapije postaje rutina koja ne ometa svakodnevicu i stiče se samopouzdanje potrebno za dobru kontrolu i kvalitetan život. Najčešći način primene insulina je supkutana primena (potkožno ubrizgavanje). Za ubrizgavanje insulina danas se koriste insulinski penovi ili penkale, specijalno dizajnirane brizgalice, veličine i oblika olovke sa rezervoarom koji sadrži insulin i sa veoma tankim iglama. Mesta ubrizgavanja insulina mogu da budu prednji trbušni zid, nadlaktice, butine ili sedalni predeo (zadnjica). Međutim, savet je da mesto uboda treba stalno menjati i izbegavati da se više uboda nađe na istom mestu. Pacijenti nikada ne treba sami sebi da daju insulin u nadlakticu. Mesto davanja insulina određuje i brzinu nastupanja dejstva insulina, pa tako ukoliko je pacijent jako gladan i potrebno mu je brzo nastupanje dejstva, insulin treba ubrizgati u stomak, odakle se najbrže resorbuje“, savetuje Letić.

Čuvanje insulina, često je pacijentima nedoumica. Preporuka je, kako objašnjava farmaceutkinja, da se pen koji se trenutno koristi čuva na sobnoj temperaturi, dok se ostatak koji se ne koristi čuva u frižideru na temperaturi od 2 do 8 stepeni Celzijusa.

„Da li se pravilno upotrebljavaju igle za insulinske penove, jedno je od obaveznih pitanja kada se insulin izdaje u apoteci. Postavljanje nove igle pre svake upotrebe insulina, kao i njeno uklanjanje nakon primenjene doze je veoma važno, kako bi se osiguralo da će neophodna količina insulina zaista biti i ubrizgana. Istupljivanje igle usled ponovljenog korišćenja značajno utice na komfor prilikom primene i može prouzrokovati neprijatan osećaj“, kaže Letić.

Pacijenti koji koriste samo nemedikamentnu terapiju treba da kontrolišu dnevni profil glikemije jednom u dva meseca, dok oni koji su na medikamentnoj terapiji oralnim lekovima preporuka je da kontrolišu dnevni profil glikemije jednom mesečno.

Jednom nedeljno kontrolu treba da urade oni koji koriste insulin ili kombinovanu terapiju, dok pacijenati na intenziviranoj insulinskoj terapiji treba da kontrolišu dnevni profil jednom do dva puta nedeljno, naglašava se u saopštenju Farmaceutske komore.