Dogovor šefova policija o kretanju izbeglica na Balkanu

Region 18. feb 201613:48 > 13:56
N1

Šefovi policija zemalja duž balkanske izbegličke rute dogovorili su u Zagrebu da će na makedonsko-grčkoj granici vršiti zajedničku profilaciju i registraciju izbeglica koje preko tih zemalja pokušavaju da dođu do EU.

Kako je rečeno na konferenciji za novinare, sprovođenje dogovora počeće već danas i preko teritorije Makedonije, Srbije, Hrvatske, Slovenije i Austrije moći će da prolaze samo izbeglice iz ratom zahvaćenih zemalja.

Direktor hrvatske policije Vlado Dominić rekao je posle potpisivanje zajedničke izjave da će zajednička profilacija biti obavljana na granici Makedonije i Grčke i da će izbeglice organizovano biti prevožene do Austrije.

Postupak počinje na grčko-makedonskoj granici, u Đevđeliji, a onda svaka država na izbegličkoj ruti garantuje da će omogućiti prolaz isključivo osobama koje su prošle početnu kontrolu.

Makedonska policija prebacivaće izbeglice vozom od Đevđelije do Preševa gde ih preuzima srpska policija i prevozi do Šida, a potom hrvatska do Dopove, odakle ih Slovenija prebacuje do Austrije.

Dominić je izrazio očekivanje da će ovaj sistem prevoza funkcionisati i da neće biti potrebe da se migranti vraćaju. On je rekao da još nisu utvrđene kvote i da će to zavisiti od toga koliko će izbeglica primati Austrija i Nemačka. Zajednička izjava koju su potpisali šefovi policija Makedonije, Srbije, Hrvatske, Slovenije i Austrije poslata je i Bugarskoj i Albaniji koje su pozvane da se prključe da ne bi došlo do skretanja izbegličke rute.

Upitan koji su kriterijumi za profilaciju izbeglica Dominić je rekao da će prolaz biti omogućen samo onima sa ratom zahvaćenih područja.

Uoči potpisivanja zajedničke izjave ispred hotela Internacional, gde je bila konferencija za novinare, predstavnici inicijative „Dobrodošli“ protestovali su protiv ovakvog dogovora jer smatraju da Evropa ne treba da ograničava ulazak ljudima iz ratom zahvaćenih područja.

Rebić: Srpski MUP sada u povoljnijem položaju

Vršilac dužnosti direktora policije MUP-a Srbije Vladimir Rebić kaže da će potpisani Protokol o saradnji staviti srpski MUP u povoljniji položaj kada se radi o kontroli migranata.

„Novina je da će se od sutra praktično, na grčko-makedonskoj granici vršiti profilacija migranata od strane svih subjekata potpisnica današnjeg sporazuma, što podrazumeva i jaču kontrolu makedonsko-grčke granice u cilju sprečavanja ilegalnih migracija“, istakao je Rebić.

On je rekao da će se, u narednom periodu, na grčko-makedonskoj granici izdavati novi obrazac sa fotografijom, koji podrazumeva lakše kretanje migranata kroz sve zemlje balkanske rute, saopštio je MUP Srbije.

Rebić je naglasio da će ta novina dovesti do sprečavanja eventualnih zloupotreba u njihovom kretanju, ali i do sprečavanja značajnijeg povratka migranata, u odnosu na dosadašnju praksu da se migranti vraćaju u obrnutom smeru prema Makedoniji.

Uoči potpisivanja zajedničke izjave ispred hotela Internacional, gde je bila konferencija za novinare, predstavnici inicijative „Dobrodošli“ protestovali su zbog takvog dogovora jer smatraju da Evropa ne treba da ograničava ulazak ljudima iz ratom zahvaćenih područja.

Opširnije čitajte na hr.n1info.com