Filip Vujanović prošle godine pomilovao šest osoba

Region 28. jan 201718:46 > 18:50
Izvor: N1

Predsednik Crne Gore Filip Vujanović prošle godine pomilovao je šest osoba, a u svim slučajevima je imao pozitivan predlog Ministarstva pravde o njihovoj opravdanosti, javlja Anadolija.

Vujanović je 2015. godine pomilovao 11, a 2014. godine 23 osuđenika. On je, na osnovu zakonske obaveze, objavio broj i strukturu pomilovanja u prošloj godini.

Crnogorski predsednik je odlučivao o 213 molbi za pomilovanje osuđenih lica i šest uvažio. Od uvaženih molbi za pomilovanje, predsednik Crne Gore je izrečenu zatvorsku kaznu zamenio uslovnom osudom u jednom slučaju, a tri zatvorske kazne su zamenjene novčanom.

„U jednom slučaju Vujanović je oslobodio osuđeno lice od izvršenja preostalog dela izrečene kazne zatvora u trajanju od četiri meseca i 27 dana, a jedna kazna zatvora je zamenjena radom u javnom interesu“, navode iz Vujanovićevog kabineta.

Prilikom postupanja po molbama za pomilovanje, Ministarstvo pravde, u postupku formiranja predloga koji se tiču zamene zatvorske kazne uslovnu osudu, novčanu ili kaznu rada u javnom interesu, vodilo je računa o proteku vremena od izvršenja krivičnog dela i o činjenicama i okolnostima koje su se dogodile nakon pravosnažnosti sudske odluke.

„Predsjednik Crne Gore nije doneo nijednu odluku o pomilovanju, a da nije postojao pozitivan predlog Ministarstva pravde. Najveći broj pomilovanja se odnosi na lica koja su krivična dela počinila u značajno ranijem periodu pre donijete odluke o pomilovanju“, kaže se u saopštenju.

To znači, kako se objašnjava, da u tom periodu osuđena lica nisu izvršila nijedno krivično delo, što značajno utiče na pomilovanje.

„Takođe, od donošenja pravosnažne sudske odluke promenile su se i druge okolnosti koje osuđenim licima idu u prilog, a što sudu u momentu presuđenja nije bilo poznato. Nesumnjivo je, u kontekstu izloženog, da bi bilo krajnje kontraproduktivno takva lica upućivati na izdržavanje kazne zatvora, jer je svrha kažnjavanja resocijalizacija, a ona je ponašanjem osuđenih lica u ovom periodu ostvarena“, navode iz kabineta Vujanovića.

U postupku pomilovanja lica koja se nalaze na izdržavanju kazne zatvora, Ministarstvo pravde pribavlja mišljenje pravosudnih organa, centara za socijalni rad i Zavoda za izvršenje krivičnih sankcija.