„I Crnogorci da dokažu da govore crnogorski“: Nije polagao ispit iz jezika pa odbijen za posao

Region 24. feb 202422:45 89 komentara
shutterstock/lakofilms

Zavod za transfuziju krvi Crne Gore odbio je prijavu za posao kandidata S. T., jer nije dostavio dokaz o poznavanju crnogorskog jezika. U prijavi, u koju su i “Vijesti” imale uvid, on je naveo da je rođen u Crnoj Gori i da je crnogorski državljanin.

U vezi sa tim tražio je i mišljenje Ministarstva unutrašnjih poslova (MUP), odakle su kazali da takav uslov – dokaz o poznavanju crnogorskog, važi za one koji nisu državljani Crne Gore, pišu Vijesti.

Iz Zavoda za transfuziju, međutim, u odgovoru “Vijestima”, ostali su pri stavu da je u pitanju zakonska obaveza:

„Razumemo kandidate koji su izloženi dodatnim birokratskim zahtevima, budući da je većina obrazovanje sticalo u Crnoj Gori, što smatramo da je dovoljan dokaz o poznavanju crnogorskog jezika, ali podsećamo da je reč o zakonom utvrđenom uslovu, koji Zavod mora da ispoštuje“.

Zavod za transfuziju objavio je u novembru prošle godine konkurs za radno mesto “odgovorno lice za poslove zaštite”, prenose Vijesti.

Prema članu 20 Zakona o zaštiti lica i imovine, za to radno mesto, pored ostalog, kandidat treba i da „poznaje crnogorski jezik i pismo u meri koja omogućava osnovnu komunikaciju“ (stav 1, tačka 7).

S.T. je dostavio Zavodu neophodnu dokumentaciju – overene kopije diploma master i osnovnih studija, dokaz da se protiv njega ne vodi krivični postupak, lekarsko uverenje, kao i kopiju lične karte i dokaz o državljanstvu.

U prijavi je naveo da, u odnosu na deo o poznavanju crnogorskog jezika, dokument kojim se to dokazuje izdaje Ispitni centar „samo za prijem u crnogorsko državljanstvo“ i Filološki fakultet u Nikšiću i Fakultet za crnogorski jezik i književnost na Cetinju „samo za boravak stranih lica u Crnoj Gori“.

Napomenuo je da se ta dokumenta koriste samo u navedene svrhe, a da je on rođen u Crnoj Gori i da ima i državljanstvo Crne Gore, prenose Vijesti.

Zavod za transfuziju je 11. januara doneo odluku o sprovedenom postupku po objavljenom oglasu, kada su saopštili da nijedan kandidat nije izabran, a za S.T. konkretno naveli su da ne ispunjava uslove tražene oglasom „iz razloga što nije dostavio uverenje o poznavanju crnogorskog jezika i pisma u meri koja omogućava osnovnu komunikaciju“.

S.T. se nekoliko dana potom obratio Direktoratu za bezbednosno-nadzorne poslove MUP-a, odnosno Direkciji za nadzor u oblasti zaštite lica i imovine i detektivske delatnosti, navode Vijesti.

Iz Direkcije su odgovorili da Zakon o zaštiti lica i imovine u članu 20, stav 1, tačka 7 propisuje da odgovorno lice mora da „poznaje crnogorski jezik i pismo u meri koja omogućava osnovnu komunikaciju…“, ali i pojasnili da se to odnosi na one koji nemaju crnogorsko državljanstvo.

“Tačka 7 iz ovog člana odnosi se na lica koja nisu državljani Crne Gore, te se nad njima mora sprovesti ispit poznavanja crnogorskog jezika i pisma, a koji shodno stavu 5 vrši organizator obrazovanja odraslih, koji ima licencu za rad u skladu sa propisima kojima se uređuje oblast obrazovanja”, piše u odgovoru koji je S.T. 19. januara dostavljen iz Direkcije za nadzor u oblasti zaštite lica i imovine i detektivske delatnosti resora unutrašnjih poslova, prenose Vijesti.

Iz Zavoda za transfuziju krvi i u odgovoru koji su “Vijestima” dostavili, ostali su pri ranijem stavu, prema kojem bi za konkretno radno mesto svako trebalo da dostavi dokaz o poznavanju crnogorskog jezika.

“Na sistematizovana mesta u Službi zaštite u Zavodu, koja su nedavno i bila predmet javnog oglašavanja, primenjuje [se] Zakon o zaštiti lica i imovine, sa kojim je usaglašen i Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mesta Zavoda za transfuziju krvi Crne Gore u pogledu uslova koje kandidati moraju da zadovolje. Pravilnikom je ustanovljena Služba zaštite u kojoj je sistematizovano radno mesto Odgovorno lice za poslove zaštite…”, naveli su u odgovoru, uz napomenu o uslovima koje kandidati za to radno mesto moraju da ispune.

Kako su dodali, u članu 20 Zakona o zaštiti lica i imovine, utvrđeno je da je jedan od uslova koje mora ispunjavati odgovorno lice da „poznaje crnogorski jezik i pismo u meri koja omogućava osnovnu komunikaciju (član 20 stav 1 tačka 7)“.

„Pored navedenog, u stavu 5 istog člana, propisano je da proveru znanja jezika vrši organizator obrazovanja odraslih koji ima licencu za rad u skladu sa propisima kojima se uređuje oblast obrazovanja. Poštujući odredbe člana 20 Zakona o zaštiti lica i imovine, Zavod je raspisao oglas za navedeno radno mesto, sa uslovima koje je propisao Zakon. Među prijavljenim kandidatima bilo je i onih koji su državljani Crne Gore, a dostavili su potvrdu da imaju znanje crnogorskog jezika u meri koja omogućava osnovnu komunikaciju, izdatu od strane Ispitnog centra Crne Gore”, rekli su Vijestima.

Iz Zavoda su kazali i da su se u direktnoj komunikaciji sa potencijalnim kandidatima, trudili da ih upoznaju sa procedurom dobijanja takve potvrde.

„Te žalimo da je bilo i onih koji su zbog njenog izostanka morali biti isključeni iz daljeg postupka. Razumemo kandidate koji su izloženi dodatnim birokratskim zahtevima, budući da je većina obrazovanje sticalo u Crnoj Gori, što smatramo da je dovoljan dokaz o poznavanju crnogorskog jezika, ali podsećamo da je reč o zakonom utvrđenom uslovu, koji Zavod mora da ispoštuje“, rekli su.

Testiranje preko 50 eura

Prema podacima sa vebsajta Ispitnog centra, ispit provere znanja crnogorskog „namenjen je licima koja su podnela zahtev za sticanje crnogorskog državljanstva prijemom, pa im je kao jedan od uslova… potrebno uverenje o znanju crnogorskog jezika u meri koja omogućava osnovnu komunikaciju“.

Ispit sprovodi komisija, a cena ispita je 80 evra.

Polaganje crnogorskog jezika za stalni boravak, na Fakultetu za crnogorski jezik na Cetinju košta 50 evra.

Koje je tvoje mišljenje o ovome?

Učestvuj u diskusiji ili pročitaj komentare