Istraživanje: Luke u jugoistočnoj Evropi se sve više koriste za krijumčarenje

Region 26. jul 202211:13
Pixabay/ilustracija

Kontejnerske luke u jugoistočnoj Evropi sve više se koriste za krijumčarenje ilegalne robe, ističe se u izveštaju "Lučke pukotine: Istraživanje pomorskih balkanskih ruta", koji je objavila Globalna inicijativa protiv transnacionalnog organizovanog kriminala.

Autori navode da je zbog niza velikih zaplena kokaina, heroina i cigareta od 2018. godine, tradicionalna „balkanska ruta“ krijumčarenja preko kopna dopunjena pomorskim rutama u lukama Jadranskog, Egejskog i Crnog mora.

„Krijumčari traže alternativne puteve zbog mera osmišljenih da ograniče migracione tokove i kovid-19, dislokacije velikih zaplena kokaina u Belgiji i Holandiji i poremećaja izazvanih ratom u Ukrajini“, naveo je koautor istraživanja Volter Kemp.

Velike zaplene kokaina, koji se obično skriva u kutijama banana, u lukama kao što su Drač u Albaniji, Ploče i Rijeka u Hrvatskoj i Solun u Grčkoj, podstiču sumnju da luke jugoistočne Evrope postaju sve privlačnije za krijumčare, navodi se u izveštaju.

Dodaje se da sumnju dodatno pojačavaju i velike zaplene heroina u lukama Konstanca u Rumuniji, Koper u Sloveniji i Varna u Bugarskoj, kao i dugogodišnji problem šverca cigareta, posebno kroz luke Bar u Crnoj Gori i Pirej u Grčkoj.

„U nekim lukama izgleda da postoje ćelije kriminalnih grupa, koje deluju kao deo širih transnacionalnih mreža. Nekoliko luka su magneti za kriminal, privlačeći ne samo lokalne kriminalne grupe, već i one iz zemalja bez izlaza na more, a kojima je potreban izlaz na more“, istakao je glavni autor izveštaja Ruđero Skaturo.

U izveštaju se navodi da se bezbednost luka u jugoistočnoj Evropi poboljšala u protekloj deceniji, zahvaljujući većem ulaganju u tehnologiju, usklađivanju sa međunarodnim bezbednosnim standardima, kao i podršci organizacija, poput Kancelarija UN za borbu protiv droge i kriminala i Evropola, kao i kroz bilateralnu pomoć, ali da korupcija oslabljuje tehnička poboljšanja.

Izveštaj naglašava i ranjivost reke Dunav na krijumčarenje.

„Dunav je izgleda mrtva tačka i zaslužuje veću pažnju, posebno zbog potencijala za šverc goriva“, rekao je Volter Kemp.

Globalna inicijativa protiv transnacionalnog organizovanog kriminala (GI-TOC) je mreža profesionalaca koji rade na prvim linijama borbe protiv ilegalne ekonomije i kriminala, navodi se u izveštaju.

Komentari

Vaš komentar