Kvalitet mora u Hrvatskoj među najvišima u Evropi

Region 09. jun 202315:39 13 komentara
REUTERS/Borja Suarez

Kvalitet vode za kupanje u Hrvatskoj i ove je godine među najvišima u Evropi, više od 95 posto kupališta dobilo je ocenu “izvrstan”, pokazuje izveštaj koji su objavili Evropska komisija i Evropska agencija za okolinu.

Velika većina kupališta u Evropi zadovoljilo je prošle, 2022. godine, najstrože standarde EU i dobilo ocenu “izvrstan”. Izveštaj se objavljuje svake godine uoči glavne turističke sezone i zasniva se na praćenju kvaliteta vode u prethodnoj godini u kupalištima u svih 27 država članica, kao i u Albaniji i Švajcarskoj.

U zakonodavstvu EU, kvalitet vode za kupanje ocenjuje se kao „izvrstan”, „dobar”, „zadovoljavajući” ili „loši”, u zavisnosti od utvrđenog prisustva fekalnih bakterija. Ako je voda ocenjena „lošom”, države članice EU treba da preduzmu određene mere kao što su zabrana kupanja ili isticanje obaveštenja o tome da se kupanje ne preporučuje, informisanje javnosti i primerene korektivne radnje.

U Hrvatskoj je tokom 2022. godine nadziran kvalitet vode na ukupno 936 kupališta, od kojih je 894 na morskoj obali, a 42 na kopnu. Ocenu izvrstan dobilo je 895 kupališta (95,6 posto), ocenu dobar 24 (2,6 posto), zadovoljavajući kvalitet imala su kupališta (0,6 posto) i lošu jedno kopneno kupalište (0,1 posto).

Više od 95 posto kupališta sa ocenom izvrstan prošle godine imali su još kipar, Austrija i Grčka.

Glavni zaključak izveštaja je da su obalna kupališta, koja čine dve trećine ukupnih kupališta, bolja od kvaliteta onih u unutrašnjosti. Prošle je godine ocenu izvrstan u EU imalo 88,9 posto obalnih kupališta, a kopnenih kupališta s najvišom ocenom bilo je 79,3 posto.