Opasni pesticid već treći put otkriven u neretvanskim mandarinama

Region 28. nov 202311:21 0 komentara
N1

Novi problemi za proizvođače neretvanskih mandarina, opet je u njima otkriven nedopušteni pesticid hlorpirifos.

Kako javljaju iz Evropske agencije za sigurnost hrane, štetna hemikalija otkrivena je u mandarinama koje su završile na tržištu Bosne i Hercegovine.

Količinu hlorpirifosa od 0,031 mg/kg (ne sme je biti nimalo) hrvatski su inspektori otkrili službenom kontrolom na tržištu. To znači da su uzorke mandarina uzeli direktno od neretvanskog proizvođača.

Uzorak je uzet još 20. novembra, a nakon nalaza Hrvatska je odmah o svemu izvestila službena tela u BiH. Uz to, uništene su sve mandarine proizvođača koji je koristio sporni pesticid, inače već godinama zabranjen na tržištu EU-a, piše Danica.

Nedavno je i kontrolom na prodajnim mestima u Hrvatskoj otkriven hlorpirifos (chlorpyrifos) u mandarinama koje su se prodavale u Hrvatskoj i Sloveniji. Zemlja prijave bila je Hrvatska. Pre toga mandarine s tragovima klorpirifosa otkrivene su i u pošiljci za Srbiju.

Hlorpirifos je na području EU-a, dakle i u Hrvatskoj, potpuno zabranjen u aprilu 2020. godine. Brojne studije pokazale su kako izloženost tom pesticidu može uticati na neurološki razvoj dece i oštetiti još nerođeno dete.

Studije i epidemiološki nalazi povezuju ga i s poremećajima u razvoju mozga, hiperaktivnošću, zaostajanjem u rastu, smanjenim kvocijentom inteligencije, navodi se u odluci Evropske komisije o zabrani njegove upotrebe.

Hlorpirifos je potpuno zabranjen u RH zbog dokazane gentoksičnosti i neurotoksičnosti i pesticidi koji ga sadrže, ne smeju se uopće koristiti u poljoprivrednoj proizvodnji.

Koje je tvoje mišljenje o ovome?

Budi prvi ko će ostaviti komentar!