Republika Srpska plaća američkoj agenciji za lobiranje 780.000 dolara

Region 05. feb 202114:011 komentar
N1

Republika Srpska godišnje izdvaja 780.000 dolara američkoj agenciji za lobiranje MekGinis Lohridž, navodi se u ugovoru koji je dostupan na stranici Ministarstva pravde SAD, odnosno njihovog Odeljenja za registraciju stranih agenata (FARA).

Ugovor, koji je naslovljen na Zlatana Klokića, ministra za ekonomske odnose i regionalnu saradnju Republike Srpske, se navodi kako će MekGinis Lohridž savetovati i predstavljati Republiku Srpsku, te raditi sa i savetovati izabrane predstavnike po međunarodnim pravnim i političkim pitanjima po zahtevu Vlade s vremena na vreme. Očekivanje McGinnis Lochridgea je da će Vladi Republike Srpske pomagati u sljedećem:

MekGinis Lohridž će Vladi Republike Srpske pomagati, između ostalog, u vezi sa zakonskim pravima i obavezama Republike Srpske prema primenjivom međunarodnom pravu, uključujući Dejtonski mirovni sporazum i druge međunarodne sporazume u kojima je BiH stranka, poput Evropske konvencije o ljudskim pravima. Osim toga, agencija će pomagati i oko prava i obaveza Republike Srpske i BiH u odnosu na Kancelariju visokog predstavnika (OHR), Saveta za sprovođenje mira (PIK), Saveta bezbednosti i UN, OEBS, EU, Saveta Evrope i u odnosima s međunarodnom zajednicom.

Tu su i pravna pitanja u vezi sa usklađivanjem institucija i zakona Republike Srpske i BiH sa ustavnim okvirom BiH prema Dejtonskom mirovnom sporazumu, kao i pravna pitanja u vezi sa usklađivanjem institucija i zakona Republike Srpske i BiH sa evropskim standardima u vezi sa pristupanjem EU.

Ugovor ne uključuje zastupanje Republike Srpske ili bilo kog njenog zvaničnika u pitanjima koja uključuju pripremu ili vođenje parnice pred sudovima ili arbitražnim sudovima unutar ili bez Bosne i Hercegovine. Svako zastupanje koje uključuje parnicu dogovara se posebno.

U prethodnim ugovorima koji su dostupni kod FARA, Republika Srpska je plaćala ovoj agenciji između 80.000 dolara u 2019. te delu 2020. i 60.000 dolara, koliko je plaćala od aprila do decembra 2020. na mesečnom nivou.

Komentari

Vaš komentar