Skupština Cetinja: Vlada Crne Gore krši prava Crnogorske pravoslavne crkve

Region 14. sep 202118:44 > 18:46 9 komentara
N1

Izvršna i zakonodavna vlast, suprotno međunarodnim dokumentima i Ustavu Crne Gore, sprovode aktivnosti kojima se onemogućava ostvarenje prava na slobodu misli, savesti i veroispovesti vernicima i sveštenstvu Crnogorske pravoslavne crkve (CPC), zaključeno je na sednici Skupštine Cetinja, prenela je RTCG.

Skupština je usaglasila zaključke o građanskoj inicijativi da se pravo svojine Cetinjskog manastira prenese na CPC, a o tim zaključcima odbornici će glasati u petak.

Povezane vesti

Nakon rasprave pročitani su zaključci koje su usaglasili DPS, SDP, SD i GP URA.

Zaključcima Skupštine podržava se inicijativa radi omogućavanja ravnopravnosti u korišćenju Cetinjskog manastira svim pravoslavnim vernicima i ravnopravnog i slobodnog vršenja verskih obreda i verskih poslova svim pravoslavnim verskim zajednicama u Crnoj Gori.

Skupština Cetinja pozvala je predstavnike međunarodnih organizacija, međunarodne institucije i organizacije civilnog društva da doprinesu ostvarivanju i zaštiti ugroženih prava i sloboda građana Crne Gore, kao i utvrđivanju odgovornosti za postupanje državnih institucija suprotno međunarodnim dokumentima i standardima.

Skupština je osudila delovanje Vlade Crne Gore, pozvala je da se uzdrži od daljeg protivpravnog postupanja i da povuče donete akte i sprovedene radnje, „kojima se bez zakonskog utemeljenja želi zabraniti Cetinju da raspolaže imovinom koja se nalazi u njenom nespornom vlasništvu“.

Pored toga, Skupština Cetinja „zabranila je bilo kakvo adaptiranje, rekonstrukciju ili građenje u zoni zaštićenog kulturnog dobra Cetinjski manastir, bez prethodno dobijene saglasnosti gradskih vlasti“.

Vlada Crne Gore ranije je objavila da je donela odluku o zabrani otuđenja i opterećenja svih objekata i parcela koje koristi Cetinjski manastir, kao i da je ta odluka već zabeležena u listu nepokretnosti.

Vlada je, takođe, Upravi za katastar i državnu imovinu naložila da bez odlaganja sprovede odluku donetu 2005. godine i da u listu nepokretnosti kao vlasnika Cetinjskog manastira umesto grada Cetinja upiše državu.