Uspešan prvi korak ka biološkom kompjuteru

SciTech 28. mar 201619:06 > 30. mar 2016 12:54
Izvor: Pixabay

Oni koji su gledali "Star Trek: Voyager" setiće se kako je federalni brod klase Intrepid bio opremljen nizom biogelova, kao svojevrsnih bioloških računara, s ciljem ubrzanja protoka informacija između različitih brodskih sistema. Na sličnom konceptu rade naučnici s kanadskog Univerziteta Mekgil.

Tim pod vodstvom Dana Nikolaua, bioinženjera s Univerziteta Mekgil u saradnji s kolegama iz Nemačke, Švedske i Holandije, uspeo je da napravi biološki mikročip unutar kojeg informacije prenose belančevine, a ne elektroni.

Čip, veličine 1.5 cm kvadratnih, sastavljen je od proteinskih lanaca, napajanih pomoću adenozin trifosfata (ATP), hemijskog spoja koji služi za prenos energije na ćelijskom nivou. „Uspeli smo da stvorimo izuzetno složenu mrežu na vrlo malom području“, konstatovao je Nikolau. Kako bi pokazali da njihov čip uistinu funkcioniše, naučnici su mu zadali matematički problem koji je on uspešno rešio.

Iako su biološki kompjuteri još uvek jako daleko od primene, oni bi jednog dana mogli imati snagu superkompjutera u pakovanju veličine današneg stonog kompjutera.

„Teško je reći kad ćemo napraviti prvi pravi biološki superkompjuter. Jedna od mogućnosti za hvatanje ukoštac s većim i kompleksnijim zadacima mogla bi biti spajanje našeg uređaja s konvencionalnim kompjuterom, a u cilju stvaranja hibridne naprave. Trenutno radimo na celom nizu mogućih ideja u sklopu istraživanja“, kazao je Nikolau.