Zglob kolena – opšti pojmovi i prevencija

Ostali sportovi 16. dec 201917:07 > 17:13
Izvor: Fizio tim

Zglob kolena (articulatio genus) je najveći zglob u ljudskom telu kojeg čine tri kosti: donji okrajak butne kosti (femur), gornji okrajak golenjače (tibia) i čašica (patella).

 Autor: Fizio tim

Pokreti koji su mogući u ovom zglobu su: fleksija (pregibanje), ekstenzija (opružanje), unutrašnja i spoljašnja rotacija potkolenice kada je koleno u fleksiji (savijeno). Zbog težine koju nosi, pokreta koji izvodi i sila koje trpi kako bi omogućio kretanje, često se dešavaju povrede koje zahtevaju vrlo ozbiljno i posvećeno lečenje.

Kongruentnost zglobnih površina poboljšavaju meniskusi koji su umetnuti između femura (butna kost) i tibije (jedna od kostiju podkolenice) i imaju zadatak da prodube površinu na koju naležu kondila femura. Meniskusi predstavljaju fibrozno hrskavičavu tvorevinu koja ravnomerno raspoređuje težinu tela na zglobne površine kolena i time čuvaju hrskavicu od povrede. Pored meniskusa stabilnost kolena obezbeđuje ligamentarni aparat kolena kojeg čine: prednji i zadnji ukršteni ligamenti, medijalni i lateralni kolateralni ligamenti, patelarni ligament i medijalni i lateralni retinakulumi patele.

Ligamenti kolena obezbeđuju njegovu pasivnu stabilnost. Aktivnu stabilizaciju i pokrete obezbeđuju mišići koji prelaze preko zloba kolena: m. quadriceps femoris, m. semitendinosus, m. semimembranosus, m. biceps femoris, m. gracilis, m. sartorius, a preko ilio tibialne trake utiču i m. gluteus maximus i m. tensor fasciae latae

Za stabilnost kolena najvažnija je snaga m. qvadriceps-a, posebno vastus medialis-a. Svojom kontrakcijom ovaj mišić direktno kontroliše pokrete u zglobu kolena. Snaga i fleksibilnost mišića rotatora kuka je vrlo bitna, jer oni vrše kontrolu pokreta butne kosti, a preko nje utiču na pravilan položaj kolena. Ne treba zanemariti ni ulogu stopala u pokretimakoji su zastupljeni u zglobu kolena. Stopalo predstavlja oslonac noge na podlozi, a promena položaja stopala menja položaj struktura u zglobu kolena i kuka. Dakle, vežbe za jačanje mišićno-tetivnog i ligamentarnog snopa u okviru zgloba kolena su neizostavan deo procesa i treninga svakog sportiste (ili rekreativca) kao mera prevencije od povreda.

Pored klasičnog jačanja koje je navedeno, balans u zglobu kolena predstavlja jedan od vrlo važnih faktora za normalno funkcionisanje ovog zgloba. S obzirom da je sam zglob kompleksan i da ga okružuju mnogobrojni mišići čija pravilna funkcija dovodi do normalnog rada ovog zgloba, bitno je da oni budu podjednake ili, bar, približne snage i funkcionalnosti kako ne bi došlo do disbalansa. Ukoliko je muskulatura dobro izbalansirana, sprečava se menjanje funkcionalnosti samog zgloba, ali se štite i ligamenti koji se nalaze unutar i oko ove regije. Pored jake musculature, ona treba da bude i dovoljno istegnuta kako bi se izbegla kompenzacija u okolnim zglobovima koja bi mogla da izazove dodatne probleme. Pravilnim jačanjem i istezanjem mišića, doprinosi se balansu u ovom zglobu i na taj način se vrši prevencija od pojave povreda.

Zglob kolena je, zbog svoje kompleksnosti, vrlo važan element u procesu kretanja – hodanja, trčanja, skokova, odskoka, doskoka, .. Svako od sportista/sportskih stručnjaka zna koliko je bitno biti zdrav i spreman za svaku sezonu, trening, utakmicu, pa je, sa tim ciljem, neophodno, planski i posvećeno pristupiti svim navedenim segmentima prevencije koji mogu da se realizuju u bilo kom delu trenažnog procesa.