EK pokreće postupak protiv nekih članica zbog migranata

Svet 10. dec 201520:14 > 20:23
AFP/John Thys

Evropska komisija usvojila je odluke o pokretanju postupaka protiv Grčke, Hrvatske, Italije, Malte i Mađarske zbog povrede prava migranata, usled nepotpunog sprovođenja zajedničkog evropskog sistema azila.

EK je protiv Mađarske pokrenula postupak zbog zakona o azilu koji je ta zemlja nedavno usvojila, a danas je Budimpešti uputila i zvanično obaveštenje o tome. Komisija je utvrdila da mađarski zakon o azilu u nekim tačkama nije u skladu sa zakonom EU, odnosno Direktivom o azilskim procedurama i Direktivom o pravu na tumačenje i prevod u krivičnim postupcima.

Komisija podseća da je već razmotrila zakonske amnadmane koje je mađarski parlament usvojio u julu i septembru i uputila administrativno pismo Budimpešti u kojem iznosi svoju zabrinutost.

EK je, navodi, zabrinuta, jer Mađarska praktično primorava tražioce azila da napuste njenu teritoriju pre isteka roka za žalbu na odluku o azilu ili pre nego što se žalba razmotri, kao i zbog toga što mađarski zakon o brzim krivičnim postupcima za ilegalni prelazak granice ne poštuje odredbe Direktive EU o pravu na prevođenje u takvim postupcima.

Kao treće, EK ukazuje da Mađarska krši zakon EU time što uskraćuje tražiocima azila pravo na pravedno suđenje kad je reč o sudskoj reviziji odluka kojima se odbacuje zahtev za azil pri čemu je saslušanje podnosilaca zahteva neobavezno.

Mađarske vlasti imaju rok od dva meseca da odgovore Komisiji.

EK je, takođe, danas pozvala Grčku, Hrvatsku i Italiju na ispravno sprovođenje Uredbe o bazi podataka EU sa otiscima prstiju tražilaca azila (Eurodac) kojom se omogucuje efikasno uzimanje otisaka prstiju tražiocima azila i prenos podataka u centralni sistem Eurodac-a u roku od 72 sata. Kako se objašnjava, efikasno sprovođenje te uredbe ključno je za funkcionisanje Dablinskog sistema i programe relokacije migranata u EU.

EK podseća da je u oktobru s tim u vezi uputila zvanične dopise Grčkoj, Hrvatskoj i Italiji, ali da ni dva meseca kasnije ti problemi nisu efikasno rešeni te je, kako ističe, danas odlučila da uputi zvanicne opomene tim trima zemljama, što je prvi korak postupka zbog povrede prava.

Komisija, takođe, poziva Grčku i Maltu da je izveste o nacionalnim merama koje su preduzele u cilju potpunog prenošenja Direktive o postupcima azila, kojom se utvrđuju zajednički postupci za priznavanje i oduzimanje međunarodne zaštite, i Direktive o uslovima prihvata, kojom se uređuje pristup uslovima prihvata za tražioce azila dok čekaju razmatranje svojih zahteva.

U saopštenju se navodi i da, nakon što prime zvanične opomene, države članice imaju rok od dva meseca za odgovor, a u nedostatku zadovoljavajućih odgovora ili obaveštenja o nacionalnim mjerama, EK može, na kraju procedure, uputiti te države članice Sudu EU i predložiti Sudu izricanje financijskih sankcija.