Proždrljivi insekt uništava grčke šume

Svet 23. jun 201913:32 > 13:33
Izvor: REUTERS/Alexandros Avramidis

Grčke vlasti krče velike delove šuma zbog naizgled nezaustavljivog insekta koji proždire borove. Samo na području Soluna ovaj insekt uništio je oko 100.000 stabala.

Stručnjaci kažu da sjajni crni potkornjak, poznat kao veliki borov srčikar, ima pogubni uticaj na drveće na brdovitom šumskom području iznad Soluna, drugog najvećeg grčkog grada.

„Problem je na nesreću u ovom trenutku ogroman, jer je kretanje insekata gotovo nekontrolisano“, kaže profesor Teokaris Zagas sa šumarskog fakulteta Univerziteta Aristotel.

„Moramo preduzeti odgovarajuće mere ciljanim krčenjem kako bismo zaustavili njihov zamah“, rekao je grčki profesor.

Insekt koji se prvi put pojavio u Grčkoj sedamdesetih godina prošlog veka preferira četinare, a posebno borove, evropsku smreku i evropski ariš.

Njegov uticaj je uočljiv i veliki delovi borovih šuma postali su braon, a stručnjaci procenjuju da je oko Soluna pogođeno do deset odsto šuma, odnosno oko 100.000 stabala.

Ovaj insekt može da postate do 4,8 milimetara dužine, a njegovim napadima pogoduju vremenski uslovi koji oslabe drveće poput suša. Vlasti planiraju da ponovno pošume ta područja i uvedu vrste koje su otpornije na napade potkornjaka poput širokolisnog hrasta.