Han: Nema napretka u procesu evropskih integracija bez slobode medija

Svet 12. sep 201909:57 > 13:32
N1

Doskorašnji evropski komesar za politiku susedstva i pregovore o proširenju Johanes Han obratio se video porukom učesnicima skupa Dani medija EU - Zapadni Balkan i poručio da je poruka Unije "kristalno jasna - nema napretka u procesu evropskih integracija bez slobode medija i slobode izražavanja".

Han je izrazio duboko žaljenje što zbog novih obaveza koje su mu dodeljene u budućem sastavu Evropske komisije, nije prisutan na skupu kako bi se uključio u debatu.

Generalni direktor Direktorata za proširenje Evropske unije Kristijan Danijelson ocenio je da su medijske slobode osnovni stub funkcionalne demokratije i da se ne može postati članicom EU, a da nema garancija za slobodu izražavanja.

Danijelson je podsetio da je prošle godine usvojena Strategija za Zapadni Balkan i da u tom dokumentu centralno mesto imaju poštovanje osnovnih prava i vladavina prava.  

„Dozvolite mi da naglasim zašto su sloboda izražavanja i sloboda medija važni u proces evropskih integracija, a prvo i najvažnije je da sloboda da iznesete svoje mišljenje u javnosti i u medijima predstavlja osnovno pravo za sve Evropljane“, rekao je Danijelson.  

Dodao je da nezavisni i kvalitetni mediji nisu samo važni za pružanje pravovremene i istinite infomacije kako bi informisani građani mogli da donose valjane odluke i učestvuju aktivno u demokratskim procesima, „već su tu da bi vlasti bile odgovorne u obavljanju svoje dužnosti i na taj način u potpunosti primenjivale vladavinu prava“.  

Danijelson je naglasio i da trenutne slabosti medijskog okruženja, iskušenja da se nezavisni mediji stave pod političku kontrolu otvaraju rizike za narativ koji za cilj ima manipulaciju.  

„Ti narativi mogu biti neprijateljski prema Evropi i evropskim vrednostima. Zato ne možemo ostati indeferentni i zato moramo braniti nezavisno novinarstvo“, poručio je Danijelson.  

Danijelson je ocenio da je situacija sa medijima na Zapadnom Balkanu takva da su neophodne promene i pozitivna politička akcija.  

„Moramo se ponovo baviti tim pitanjem iznova i iznova, u javnosti, sa političkim vlastima i biti u stalnom kontaktu sa medijskim profesionalcima da nađemo konkretne načine za unapređenje situacije“, dodao je. 

Danijelson je kontatovao da ostaje za zabrinutost napadi i zastrašivanje novinara, a počinioci često ostaju nekažnjeni.  

„Apelujem na vlade da ispune svoja javna obećanja i izjave i toj nekažnjiovsti za napade na novinare stanu u kraj“, rekao je Danijelson.  

Danijelson je rekao da jačanje politike proširenja EU ide „ruku pod ruku“ sa ispunjavanjem tačno targetiranih i podržanih programa, podsećajući da kroz EU regionalne i bilateralne programe za medije na Zapadnom Balkanu se izdvaja 20 miliona evra.  

On je, obraćajući se učesnicima, skrenuo pažnju na delove izveštaja Komisije o zemljama regiona koji se tiču medijskog tržišta.  

Ukoliko nema zdravog poslovnog okruženja za medije, predvidivih i transparetnih uslova na tržištu i pristupa kapitalu kako bi se odgovorilo na izazove digitalizacije, neće biti nezavisnih i pluralističkih medija na Balkanu, ukazao je Danijelson.  

Rešenje brojnih pitanja u biznisu medija, dodao je on, zavisi od onih koji na lokalu donose odluke.  

Danijelson je dodao da bi, u tom smislu, trebalo ojačati transparentnost medijskog vlasništva kako bi se sprečila preterana koncentracija, obezbediti transparetno i fer korišćenje javnih fondova i ukloniti neregularnosti u funkcionisanju tržišta oglašavanja.  

„Čvrsto verujem da je kvalitetno novinarstvo neophodno u pomirenju u regionu. Moramo razgovarati kako obezbediti profesionalnu prekograničnu saradnju i razmenu novinara“, rekao je Danijelson.