Stanišić: Polovina zaposlenih u Tanjugu bez plate

Vesti 10. dec 201512:33 > 12:38
N1

Polovina zaposlenih u Tanjugu, kojima je 16. novembra uveče telefonom javljeno da više ne dolaze na posao, neće dobiti novembarske plate, niti će im biti uplaćeni doprinosi za penziono i socijalno osiguranje, rekla je urednica u Engleskom servisu i potpredsednica Sindikata Tanjuga "Nezavisnost" Branka Stanišić.

Kako je rekla Stanišić, grupi radnika koji su telefonski dobili otkaz objašnjeno da je Odlukom Vlade Srbije o gašenju Tanjuga svim zaposlenima radni odnos prestao 31. oktobra 2015. godine, mada ona i dalje radi i nije brisana iz Registra privrednih subjekata.

„To znači da ćemo u decembru dobiti rešenja o prestanku radnog odnosa s datumom od 31. oktobra i da nam neće biti isplaćene novembarske zarade i naknade za prevoz“, objasnila je Stanišić.

Ona kaže da su zaposleni 18. novembra podneli prijavu inspekciji rada pošto Zakon o radu ne dopušta usmeno otkazivanje ugovora o radu, ni diskriminatorske mere prema zaposlenima. Republičkoj budžetskoj inspekciji podneta je 7. decembra prijava zbog osnovane sumnje o nenamenskom trošenju sredstava, rekla je Stanišić.

Prema njenim rečima, Branka Đukić, koja obavlja dužnost direktora, početkom novembra tražila je od zaposlenih da nastave da rade kako bi Tanjug mogao da opstane u smanjenom obimu kao privatna novinska agencija.

„Tada je obećala da ćemo biti plaćeni za svoj rad i da će svi, čija radna mesta budu ugašena, dobiti otpremnine. Mada je 16. novembra polovini zaposlenih zabranila da rade, bez rešenja o raskidu radnog odnosa, oni su ipak nastavili da dolaze na posao do kraja meseca. Sada Branka Đukić neće da im plati čak ni 16 dana efektivnog rada“, ukazala je Stanišić.

Dodaje da je direktorka Tanjuga drugoj polovini zaposlenih 21. novembra saopštila da Tanjug više ne postoji, da rade za pilot firmu koja će biti privatna nacionalna novinska agencija.

„Potom je, u ime JP NA Tanjug u gašenju, sa njima potpisala ugovore o delu na osnovu kojih će im biti isplaćene novembarske zarade i svi doprinosi“, ispričala je Stanišić za UNS.

Za koga rade, državu ili privatnu pilot agenciju?

Kaže da je Vladinom odlukom direktorka ovlašćena da po ugovoru o delu angažuje samo određen broj stručnih lica za poslove gašenja Tanjuga, a ne i za bavljenje medijskom delatnošću, a pogotovo ne za formiranje druge novinske agencije.

„Ovde je reč o poigravanju radno-pravnim statusom zaposlenih i kršenju Vladine odluke“, ocenila je Stanišić i istakla da postoji osnovana sumnja o preusmeravanju budžetskih sredstava dodeljenih Tanjugu za rad neke nove, ne zna se koje i čije firme.

Vlada Srbije je 30. oktobra iz budžetske rezerve izdvojila 17.458.000 dinara, a 28. novembra još 20, 7 miliona kako bi svim zaposlenima bile isplaćene zarade i druga primanja po osnovu rada do dana prestanka radnog odnosa.

Stanišić tvrdi da direktorka Branka Đukić odbija da iz tih sredstava isplati novembarske zarade, doprinose i naknade za prevoz polovini zaposlenih kojima je prethodno uskratila pravo na rad.

Ona smatra da ni svi zaposleni neće dobiti otpremnine, kako su obećali premijer i ministar rada.

„Izostavljeni su oni koji imaju uslov za penziju, a pojedincima nije priznat radni staž koji su sami uplaćivali, niti onaj po osnovu autorskog ugovora, pa su im otpremnine umanjene“, rekla je Stanišić.