Zakon o policiji do kraja godine – novine i primedbe

Vesti 11. dec 201518:08 > 18:40
N1

Novi Zakon o policiji, trebalo bi da se nađe pred poslanicima pre kraja godine. Nacrt zakona predviđa reorganizaciju policije, ali uspostavljanje drugačijeg sistema odgovornosti. Nezavisni stručnjaci pozdravili su deo rešenja, ali izneli i niz primedbi.

Nisu svi u policiji policajci. To je jedna od najvećih novina u novom zakonu o policiji, koja predviđa podelu na policijske i državne službenike, koji će imati drugačiji status i ovlašćenja. Novi zakon predviđa i uvođenje dva nova sektora, za evropske integracije, međunaordnu saradnju i planiranje i sektor za ljudske resurse, ali i izdvajanje sektora za vanredne situacije van MUP-a.

„To je potpuno jedna promena i načina rada ali i svesti. To je nešto što je ministar imao viziju da se desi. Ja mislim da je to jedan odličan potez. Ali ono što je sada teško i dosta naših diskusija na sektorskim sastancima se svodilo na to kako to sprovesti u delo. I to je jako teško, jer je problematika ogromna“, navodi specijalni savetnik ministra policije Amadeo Votkins.

Budući zakon o policiji predviđa veća ovlašćenja sektora za unutrašnju kontrolu, ali kao i sektor za ljudske resurse, ne omogućava punu nezavinnost tog tela i ostavlja mogućnost političkog uticaja, kažu nezavisni stručnjaci.

Deo nedostajućih rešenja biće utvrđen podzakonskim aktima, a organizacije civilnog društva posebno su zainteresovane za ona koja se osnose na zaštitu prava građana.

„Meni se čini da će ovaj put podzakonski akti biti spremni na vreme, jer su mnogi od njih već urađeni u okviru nekih projekata, na kojima MUP sarađuje sa međunarodnom zajednicom. Ono što mene brine je da će biti doneti van konsultacija sa zaintertesovanom javnošću, pre svega OCD-a i nezavisnim državnim organima, koji itekako imaju interes da se uključe u raspravu, npr o bezbednosnoj proveri“, kaže Sonja Stojanović Gajić iz Beogradskog centra za bezbednosnu politiku.

Prema pravilniku koji je već donet, bezbedosnoj proveri biće podvrgnuti ne samo oni koji žele da se zaposle u policiji, kao do sada, već i oni koji tamo već rade. Zbog opasnosti da se dođe do velike količine podataka bez kontrole, postoji zahtev da se ovo pitanje uredi posebnim zakonom za ceo sektor bezbednosti.