Produžena zabrana zapošljavanja u javnom sektoru

Vesti 12. dec 201512:37 > 12:39
Tanjug/Sava Radovanović

Poslanici Skupštine Srbije usvojili su danas sa 165 glasova za izmene Zakona o budžetskom sistemu, kojima je produženo važenje zabrane zapošljavanja u javnom sektoru do kraja 2016.godine.

Izmenama i dopunama ovog Zakona omogućava se povećanje penzija i plata u delu javnog sektora, za šta će biti izdvojeno oko 11,8 milijardi dinara. Protiv je glasalo šest poslanika.

Planirano je da penzije budu povećane za 1,25 odsto, plate zaposlenih u osnovnom i srednjem obrazovanju, ustanovama učeničkog standarda i predškolskim ustanovama četiri odsto, tri odsto u ustanovama socijalne i zdravstvene zaštite, a dva odsto u ustanovama visokog i višeg obrazovanja i studentskog standarda, Ministarstvu unutrašnjih poslova i Ministarstvu odbrane.

Izmenama i dopunama Zakona predviđeno je uvođenje rodno odgovornog budžetiranja na svim nivoima vlasti, koje bi, kako se navodi u obrazloženju, trebalo da doprinese poboljšanju efektivnosti i transparentnosti budžeta i programa, a biće omogućen i bolji uvid u koristi koje žene i muškarci imaju od budžetskih politika.

U Zakonu se navodi da rodno odgovorno budžetiranje predstavlja uvođenje principa rodne ravnopravnosti u budžetski proces, što podrazumeva rodnu analizu budžeta i restrukturiranje prihoda i rashoda sa ciljem unapređenja rodne ravnopravnosti.

Odredbe ovog Zakona koje se odnose na rodno odgovorno budžetiranje primenjivaće se postupnim uvođenjem za pojedine korisnike budžetskih sredstava, a u celini do donošenja budžeta Republike Srbije i budžeta lokalnih vlasti za 2020.godinu.